FilozofickáfFakulta

Aktuality

23.10.2019 - 13:36

Dne 6. prosince 2019 bude Státověda, Informační systémy 8. listopadu 2019 (12:30 až 17:25).

14.10.2019 - 13:43

Ediční teorie a praxe se bude konat ve čtvrtek 17. 10. v době od 10,50 do 12,45 (prof. Pátková)
Sfragistika - heraldika - genealogie  se bude konat ve čtvrtek 17. 10. v době od 13 hod (faleristika - dr. Havlová).

14.10.2019 - 08:56

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Dokumentace středověkých a raně novověkých nápisů: epigrafická databáze a její využití,

který se bude konat 17. října 2019 v 9,30 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha 1.

14.10.2019 - 08:16

Výběrová přednáška Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku (AAH500153) se bude konat v úterý dopoledne v m.č. 214 od 9:10, a to 1x za 14 dní  počínaje 15. říjnem. Další zájemci vítáni. M. Holá

02.10.2019 - 07:38

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech:
I. Ebelová: 8. října, 5. listopadu a 17. prosince - NA, 1. odd., M. Horákové 133
Zd. Hojda: 22. října - AhlMP,  19. listopadu - SOA, 3. prosince - AUK. 

01.10.2019 - 14:33

Výuka prof. Bláhové začne až v týdnu od 7. 10.

01.10.2019 - 12:13

Výuka prof. Pátkové začne z důvodu zahraniční služební cesty až 15. 10.

30.09.2019 - 13:56
27.09.2019 - 10:13

Předmět

15.50 – 17.25               Dějiny správy 1848 – 1945                              Šouša, Dobeš      215

byl změněn na

15.50 – 17.25               Dějiny správy 1848 – 1945 I.                              Šouša, Dobeš      215

archiváři i spisovkáři jej navštěvují společně


27.09.2019 - 08:34
V zimním semestru 2019-2020 si studenti mohou zapisovat tyto výběrové přednášky:
  1. AAH500197 Školy a vzdělání v českých zemích vrcholného středověku (do založení pražské univerzity), vyučující: prof. Marie Bláhová 
  2. AAH500153 Panovnická kancelář ve středověku a v raném novověku, vyučující doc. Mlada Holá.

    Děkuji.
     
    Jan Dobeš   

 

03.09.2019 - 09:31

Dopolední program je určen pro všechny nově přijaté studenty obou oborů (Archivnictví a PVH i Veřejná správa a spisová služba) ve všech formách studia.

Začátek: pátek 27. 9. 2019 v 9.30 v místnosti P215
9.30-9.45 Uvítání a úvodní slovo (doc. Ivana Ebelová)
9.45-10.15 Základní informace o studiu (dr. Jan Dobeš)
10.15-10.30 Možnosti studia a stáží v zahraničí (doc. Zdeněk Hojda)
10.30-11.00 Studijní plán, systém kreditů, studijní informační systém (K. Ansorgová)
11.00-11.15 Představení studentského spolku PSS ČAS (K. Ansorgová)
11.15-11.45 Prohlídka filozofické fakulty a katedry PVH, zejména knihoven (J. Hanousek,
A....
22.07.2019 - 09:44

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací schůzka pro nově přijaté studenty oboru archivnictví a pomocné vědy historické.
V dopolední části programu, která je společná pro nově přijaté studenty oborů Archivnictví a PVH i Veřejná správa a spisová služba je Vás čeká oficiální uvítání, informace o studijním informačním systému, organizaci a průběhu studia, mimostudijních aktivitách (studentském spolku) a seznámení s knihovnou katedry a dalšími důležitými knihovnami, jejich fondy a provozem.
Odpoledne bude pro kolegy přijaté na obor Archivnictví a PVH následovat neformální program - procházka po důležitých místech fakultního života, zábavný kvíz či seznámení se staršími kolegy.
Prosíme zájemce, aby se nejpozději do 1. září přihlásili na e-mailové adrese psscas@cesarch.cz."
30.05.2019 - 09:54

V autobuse zůstalo několik předmětů, které se nacházejí na katedře: spacák Tesco.

29.04.2019 - 10:34
22.01.2019 - 11:22
14.01.2019 - 10:30

Dne 21.1. dojde ke zrušení konzultačních hodin.

06.10.2018 - 11:39

Výpujční hodiny se v pondělí 8. 10. posouvají na 8.00-16.00.

Děkujeme za pochopení.

06.10.2018 - 11:34

První setkání v rámci předmětu Základy výpočetní techniky I. se uskuteční ve čtvrtek 11.10. v 7.30 v místnosti 119 v Celetné ulici. Na tomto setkání budou studenti seznámeni s náplní a programem kursu.

04.10.2018 - 14:54

Doktorský seminář v ZS 2018/2019 se bude konat v pátek 12. října od 10.00 v místnosti 215. Podrobnosti ve prostředním sloupci.

03.10.2018 - 14:31

Ve čtvrtek 4. 10. bude knihovna katedry otevřená pouze do 18.00, zbývající hodiny budou nahrazeny. Děkujeme za pochopení.

02.10.2018 - 09:53

Středeční výuka doc. Hojdy (předmět Základní pojmy a vývojové linie...) bude probíhat až v čase 10.50-12.25, místo původně rozvrženého času 9.10-10.45.

30.09.2018 - 09:56

Výuka prof. Bláhové pro první ročník oboru archivnictví a pomocné vědy historické bude zahájena ve středu 10. října ve 12,30 – 15,45 h předměty Dějiny správy (přeloženo z 9,10 h) a Nauka o pramenech. Výuku povede Mgr. Lucie Vojtíšková. Součástí bude exkurze do Národního archivu, kde budou demonstrovány hlavní typy středověkých písemných pramenů. Historická chronologie bude nahrazena později. Od 17. října  bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Aktuality

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. Říjen 2019