Filozofická Fakulta

Nástěnka

Provoz sekretariátu a knihovny KPVHAS

Po dobu nepřítomnosti Mgr. Kindla jsou úřední hodiny sekretariátu zrušeny. Pro zapisování atestací a praxí se obracejte na dr. Dobeše, v ostatních záležitostech (včetně správy webové nástěnky) se obracejte na e-mail: janhanousek@volny.cz.

Platné knihovní hodiny najdete v záložce Knihovna. Případné změny jsou zveřejňovány zde: Momentálně neplánujeme žádné změny.


Archivní kurz – aktuální info

Zbývající kurzy se uskuteční 1. a 15. června, vždy 9,30-12,45 a 13,30-16,45  Není-li uvedeno jinak, koná se výuka v učebně Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK č. 215 (2. p.), Nám. J. Palacha 2, 11638 Praha 1, stanice MHD Staroměstská.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz ! Po dobu nepřítomnosti Mgr. Kindla řešte zadání výhradně s vedoucím své práce.!

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Základy výpočetní techniky II. - informace k organizaci kurzu

Výuka kursu Základy výpočetní techniky II. začne ve středu 23.5. ve 12.30 v učebně 119 v Celetné ulici. Na dalším harmonogramu se dohodnete s vyučujícím dr. Wannerem. Počítejte s tím, že výuka bude probíhat ve čtvrtek a v pátek vždy dopoledne a po polední přestávce i odpoledne.

MÚA AV ČR zve na seminář Městská historiografie raného novověku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na seminář o městské historiografii raného novověku, který se koná dne 28. 5. 2018 v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4, v Praze 1 od 9.15 hod. Pokud máte zájem, prosím, potvrďte svoji účast na adrese: tosnerova@mua.cas.cz. 

PhDr. Marie Tošnerová. Ph.D.

___________________________________________________________________________

 Městská historiografie raného novověku

Konzultace prof. Bláhové ve zkouškovém období

17. 5.     9-10 h

4. 6.       15-16 h

21. 6.     9-10 h

2. 7.       11-12 h

Nabídka zaměstnání - SOA Praha

Státní oblastní archiv v Praze v Praze hledá na dobu určitou pracovníka podle zákoníku práce badatelny. Ideální a vhodné jako placená praxe pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru. Bližší informace u vedoucího badatelny M. Sováka (+420 739 505 706, martin.sovak@soapraha.cz).

Práce v Českém rozhlasu

  Český rozhlas připravuje webový projekt "můj Rozhlas", pro který bude vybráno přibližně 6600 hodin zvukových záznamů z našich archivních fondů. Pro zveřejnění těchto zvukových záznamů na webových stránkách bude třeba, aby veškeré zvukové nahrávky byly přeposlechnuty a zkatalogizovány v našem interním informačním systému, aby jejich zveřejnění vyhovovalo autorskému zákonu. Za tímto účelem hledáme šikovné studenty oboru archivnictví se zájmem o české a světové dějiny 20.

POZOR! UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY II. A III. ROČNÍKU OBORU VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA

Po dohodě s dr. Drašarovou se v letním semestru 2018 uskuteční výuka předmětu Základní problémy řízení, archivní management. Do budoucna počítá katedra s tím, že tento předmět se bude vyučovat jednou za dva roky. Znovu se tedy bude vypisovat až ve školním roce 2019-2020. VÝUKA SE BUDE KONAT OD 6.4. KAŽDÝ PÁTEK 9-12, 13-14:30.

 

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

Call for papers časopisu MEMO

Historický časopis MEMO Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje call for papers. Vítané jsou původní vědecké studie, zajímavé rozhovory i recenze či zprávy z konferencí, které souvisí s metodou oral history či obecně s biografickým přístupem, novodobými dějinami, nebo příbuznými obory jako je antropologie či sociologie.

Časopis je od dubna 2017 evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS a od září 2017 v databázi CEEOL!

Seminární práce z kurzu Ediční teorie a praxe prof. Pátkové

O zadání tématu seminární práce je třeba se přihlásit u prof. Pátkové.

Nabídka pracovního místa koordinátora spisové služby na fakultách ČVUT

V současné době je aktuální místo na Fakultě architektury, výhledově na Fakultě elektrotechnické a Fakultě dopravní. Jedná se o místo na plný pracovní úvazek, je vhodné i pro absolventy. Výběrové řízení bude probíhat v Archivu ČVUT, který také provede zaškolení pracovníka a bude s ním úzce spolupracovat. Popis práce se nachází příloze. Jde o kontrolu spisové služby v elektronické i analogové podobě, úzkou spolupráci s jednotlivými registraturami (kancelářemi) a s archivem a správa spisovny.

Konference AHMP - Praha v obnoveném státě, 16.-17. října 2018, Praha

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Více v příloze.