FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Medievistická soutěž pro studenty

Odkaz na aktuální medievistickou soutěž pro studenty.
V rámci SVV Středověká studia ve studentské perspektivě je aktuálně vyhlášena soutěž studentských projektů. Bližší informace a podmínky zde:

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž (tj. i pro nečleny Progresu Q07).

Termín bakalářských, magisterských a doktorských zkoušek

 

Stanovený termín bakalářských, magisterských i doktorských zkoušek (12. 6.) zůstává v platnosti, stejně tak i termín přihlášek. Termín uzavření studijních povinností je 27. 5., stejně tak je to i termín pro nejzazší odevzdání BP a DP.
Zájemci o doktorské studium mají možnost podat přihlášku se všemi náležitostmi do konce dubna (30.4.).

 

Obnovení provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů

Od pondělí 20. dubna bude obnoven provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů za zpřísněných parametrů.

Návštěva je však možná (většinou) předem objednaným badatelům, proto sledujte webové stránky příslušných archivů!  

Archiválie a periodika online

SOA Praha umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací - více informací viz:

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1120&fbclid=IwAR3YGsDBwz3eB2dsO1C1nXzH3c5pBxSXpzzpQc3co17KKHc3g-49K3axVJY 

Na stránkách Österreichische Nationalbibliothek jsou zpřístupněny historické noviny a časopisy, včetně novin českých, moravskýcha německých - více viz:

OPPA-informace studentům

 

Díky skvělé spolupráci s LVT a s dr. Markétou Růčkovou se podařilo zprovoznit stránky OPPA s výukovými materiály v offline verzi - viz  http://kpvhas.ff.cuni.cz/paleografie/index.html  
Věříme, že publikované  výukové materiály využijete k domácímu studiu. 
Zároveň upozorňujeme, že některé z webových odkazů nemusí být funkční.
Uvítáme zpětnou vazbu.
Ivana Ebelová

 

Náhradní podzimní termín exkurze do Nizozemí se uskuteční ve dnech 12.-18. října 2020. ZRUŠENÍ EXKURZE V DUBNOVÉM TERMÍNU-Přihlášení na exkurzi + program exkurze do Nizozemí ve dnech 14.-20. dubna 2020

Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru a zcela nejasnému vývoji v nejbližších měsících, se letošní jarní odborná exkurze do Nizozemí ruší. Zároveň jsme se ale rozhodli přesunout termín konání na podzim 2020 (říjen) v nezměněném rozsahu, pouze s drobnými úpravami programu. Pevně doufáme, že uskutečnění exkurze v podzimním termínu nebude stát již nic v cestě. Zároveň doufáme a věříme, že zájem přihlášených neopadne a exkurze se zúčastní i v náhradním termínu. O dalším postupu budeme průběžně informovat.

Ivana Ebelová – Zdeněk Hojda

 

ROZVRH na LS 2019/2020

PŘIPOJEN ROZVRH KURZŮ Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií a Archivní provoz a technika (v příloze)

DOPLNĚN KÓD KURZU Aktuální otázky správního vývoje ČR (Dr. Dobeš): AVR500018

PŘIPOJEN ROZVRH PŘEDMĚTU VSS: Mediální a komunikační technologie v minulosti a dnes (Mgr. Hadaš)

Opravena výuka doc. Šouši pro VSS: ze čtvrtka na středu.

AKTUALIZOVÁNO – Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od PÁTKU 6. března 2020. Přihlášky lze zasílat do 3. března. Podrobnější informace budou následovat v příštích dnech. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Cvičení ze středověké paleografie

Dobrý den,
v přiloženém souboru jsou texty ke snímkům na Cvičení ze středověké paleografie (včetně prémiové ukázky). Nejbližší termín atestace bude 28. května od 9 hodin na katedře.
Zdravím, Hana Pátková

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

11638 Praha 1

Středověká paleografie-ukázky a zkoušky

Dobrý den,
v přílohách jsou přepisy ke druhé částí ukázek ze středověké paleografie (snímky 7-9). Informace o zkoušce by měly přijít mailem, nicméně vzhledem ke zvláštnostem SISu ještě opakuji:

Prezenční výuka předmětu Aktuální otázky správního vývoje v ČR

 

Prezenční výuka předmětu Aktuální otázky správního vývoje v ČR proběhne blokovou formou v následujících termínech:
Pondělí 18. 5. 16.00-19.00, vyučující dr. Moravec, m.č. 215
Úterý 19. 5.     14.00-17.00, vyučující mgr. Vladyková, místo bude oznámeno později
Čtvrtek 21. 5.   16.00-19.00, vyučující dr. Moravec, m.č. 215

Konzultační hodiny dr. Dobeše

Pro prezenční konzultaci na katedře 13.5. v čase 13.00-15.00 se hlastem předem na mail pana doktora.

 

Konzultační hodiny dr. Sekyrkové

Pro prezenční konzultaci na katedře v úterý 5. května mezi 14. - 16 hodinou se hlastem předem na mail paní doktorky.

Změna termínu!-Konzultace doc. Šouši ve středu 27.5.

V čase 11:00 až 13:30 vyhlašuje doc. Šouša konzultace pro poslední ročníky z řad studentů a doktorandů. Zájemci se můžou hlásit na mail martin.kindl@ff.cuni.cz

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020