FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Vypsání zkoušek z českých středověkých a raně novověkých dějin

Vážení studenti, zkouškové termíny pro kódy AAH100101 se již zobrazují (někteří z vás jsou již zapsáni).

Pro kód AAH100116 se zobrazují také (a někteří z vás jsou již také zapsáni).

 

Pokud je ještě nějaký kód, u kterého se vám nezobrazují termíny zkoušek (ÚČD a ÚSD), napište co nejdříve na martin.kindl@ff.cuni.cz

Termíny státních zkoušek a odevzdávání závěrečných prací

Státní zkoušky na všechny obory KPVHAS se budou konat dne 9. 9. 2020

Uzavření studia je nutné stihnout do 14. 8. (bakaláři) a do 20. 8. (magistři).

Záverečné práce se odevzdávají na katedře i do SIS do 17. 8. včetně. (jedna vazba pevná, druhá např. kroužková)

Ohledně podoby práce i návodu na vložení do SIS věnujte pozornost této stránce:

Inzerát-práce v archivu

Vážené kolegyně a kolegové,

Uváděné pracovní místo je vhodné pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru nebo jako startovací pozice v archivu (práce v mladém kolektivu, získání přehledu o deponovaných archiváliích v typickém státním oblastním archivu, zisk praxe v aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě a přidružených vyhlášek do běžné praxe apod.). Lze jej kombinovat se studiem.

 

Předem děkuji za spolupráci.

Martin Sovák, vedoucí Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví SOA v Praze

Medievistická soutěž pro studenty

Odkaz na aktuální medievistickou soutěž pro studenty.
V rámci SVV Středověká studia ve studentské perspektivě je aktuálně vyhlášena soutěž studentských projektů. Bližší informace a podmínky zde:

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž

Centrum pro studium středověku FF UK vyhlašuje otevřenou soutěž (tj. i pro nečleny Progresu Q07).

Obnovení provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů

Od pondělí 20. dubna bude obnoven provoz studoven Národního archivu, státních oblastních archivů a jejich oddělení/ pracovišť, jakož i státních okresních archivů za zpřísněných parametrů.

Návštěva je však možná (většinou) předem objednaným badatelům, proto sledujte webové stránky příslušných archivů!  

Archiválie a periodika online

SOA Praha umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací - více informací viz:

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1120&fbclid=IwAR3YGsDBwz3eB2dsO1C1nXzH3c5pBxSXpzzpQc3co17KKHc3g-49K3axVJY 

Na stránkách Österreichische Nationalbibliothek jsou zpřístupněny historické noviny a časopisy, včetně novin českých, moravskýcha německých - více viz:

OPPA-informace studentům

 

Díky skvělé spolupráci s LVT a s dr. Markétou Růčkovou se podařilo zprovoznit stránky OPPA s výukovými materiály v offline verzi - viz  http://kpvhas.ff.cuni.cz/paleografie/index.html  
Věříme, že publikované  výukové materiály využijete k domácímu studiu. 
Zároveň upozorňujeme, že některé z webových odkazů nemusí být funkční.
Uvítáme zpětnou vazbu.
Ivana Ebelová

 

Náhradní podzimní termín exkurze do Nizozemí se uskuteční ve dnech 12.-18. října 2020. ZRUŠENÍ EXKURZE V DUBNOVÉM TERMÍNU-Přihlášení na exkurzi + program exkurze do Nizozemí ve dnech 14.-20. dubna 2020

Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru a zcela nejasnému vývoji v nejbližších měsících, se letošní jarní odborná exkurze do Nizozemí ruší. Zároveň jsme se ale rozhodli přesunout termín konání na podzim 2020 (říjen) v nezměněném rozsahu, pouze s drobnými úpravami programu. Pevně doufáme, že uskutečnění exkurze v podzimním termínu nebude stát již nic v cestě. Zároveň doufáme a věříme, že zájem přihlášených neopadne a exkurze se zúčastní i v náhradním termínu. O dalším postupu budeme průběžně informovat.

Ivana Ebelová – Zdeněk Hojda

 

ROZVRH na LS 2019/2020

PŘIPOJEN ROZVRH KURZŮ Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií a Archivní provoz a technika (v příloze)

DOPLNĚN KÓD KURZU Aktuální otázky správního vývoje ČR (Dr. Dobeš): AVR500018

PŘIPOJEN ROZVRH PŘEDMĚTU VSS: Mediální a komunikační technologie v minulosti a dnes (Mgr. Hadaš)

Opravena výuka doc. Šouši pro VSS: ze čtvrtka na středu.

AKTUALIZOVÁNO – Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od PÁTKU 6. března 2020. Přihlášky lze zasílat do 3. března. Podrobnější informace budou následovat v příštích dnech. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Cvičení ze středověké paleografie

Dobrý den,
v přiloženém souboru jsou texty ke snímkům na Cvičení ze středověké paleografie (včetně prémiové ukázky). Nejbližší termín atestace bude 28. května od 9 hodin na katedře.
Zdravím, Hana Pátková

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. J. Palacha 2

11638 Praha 1

Aktuality

There are not any news