FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Knihy z Národní knihovny jsou opět přístupné online

Rádi bychom Vás informovali, že od 2.11. jsou opět díky dohodě Národní knihovny se správci autorských děl zpřístupněna všechna digitalizovaná díla v Národní digitální knihovně (NDK) pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníkyZ důvodu omezení šíření nelegálních kopií není možné digitalizovaná díla stahovat nebo tisknout, díla lze pouze prohlížet online.

Stáže Českého centra

Kancelář Česká centra nabízí našim studentům stáže v českých centrech v zahraničí, na které mohou využít stipendium Erasmus+. V případě zájmu se obracejte na mgr. Petru Benešovskou na zahraničním oddělení.

 

Uzavření knihovny a změna otevírací doby sekretariátu

V souladu s nařízením vlády rušíme až do odvolání provoz katederní knihovny.

Sekretariát bude prezenčně otevřen v pondělky a ve čtvrtky od 8.00 do 14.00. Po mailu funguje v době úterý až čtvrtek, 8.00–14.00. Dne 22.10 je sekretariát uzavřen.

Změny ve výuce pro MS teams

Základy heraldiky, sfragistiky a genealogie (který se koná jednou za 2 roky), je letos vypsán pro posluchače bakalářského studia archivnictví (magistři jej budou mít příští akad. rok pod názvem Sfragistika, heraldika, genealogie, proto nyní tento předmět mažeme z rozvrhu). Na předmět se mohou hlásit všechny ročníky bc. studia archivnictví. Koná se na MS Teams ve čtvrtek ve 14.10–15.40. S omluvou za předčasné vypsání, M. Kindl.

Aktualizovaný ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR – v příloze+seznam předmětů vypisovaných jednou za dva roky

Novověká diplomatika pro bakalářské studium 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Přístup do elearningu KPVHAS!!!

Distanční výuka katedry (VSS i PVHAS) bude probíhat na platformě MS Teams. Prosíme všechny studenty, aby se do našeho teamu přihlásilili kódem:

„Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování"

 „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování" organizovaný v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra s názvem „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“, jehož řešitelem je Státní oblastní archiv v Praze a spoluřešitelem Národní archiv. 

Archiválie a periodika online

SOA Praha umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací - více informací viz:

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1120&fbclid=IwAR3YGsDBwz3eB2dsO1C1nXzH3c5pBxSXpzzpQc3co17KKHc3g-49K3axVJY 

Na stránkách Österreichische Nationalbibliothek jsou zpřístupněny historické noviny a časopisy, včetně novin českých, moravskýcha německých - více viz:

OPPA-informace studentům

 

Díky skvělé spolupráci s LVT a s dr. Markétou Růčkovou se podařilo zprovoznit stránky OPPA s výukovými materiály v offline verzi - viz  http://kpvhas.ff.cuni.cz/paleografie/index.html  
Věříme, že publikované  výukové materiály využijete k domácímu studiu. 
Zároveň upozorňujeme, že některé z webových odkazů nemusí být funkční.
Uvítáme zpětnou vazbu.
Ivana Ebelová

Zadávání témat bakalářských/diplomových prací + zadávání do SIS

Vážené studentky, vážení studenti,

 

výběr tématu práce a vedoucí/ho je třeba konzultovat s paní doc. Ivanou Ebelovou.

Následně vyplníte níže přiložený formulář, který vypracujete ve spolupráci s vedoucí/m. Ten následně zašlete ke kontrole opět paní doc. I. Ebelové. Poté se formulář dostane ke mně. Já data zkopíruji do SIS, odkud následně vytisknu úplně nový formulář. Ten podepíše vedoucí práce společně s vedoucí katedry.

Martin Kindl

Nabídka vykonání neplacené studentské praxe v semilském okresním archivu s možností bezplatného ubytování pro jednoho i více studentů najednou

Více v příloze.

S pozdravem PhDr. Daniela Coganová

--
PhDr. Daniela Coganová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Semily
odborný rada
Archivní 570
513 01 Semily-CZ

PhDr. Daniela Coganova
CZ - State Regional Archives Litomerice
State District Archives Semily
archivist
Archivní 570
513 01 Semily-CZ

Němčina historických pramenů (Deutsch der historischen Quellen) - kódy

Němčina raně novověkých pramenů (AAH100109 Deutsch der historischen Quellen) odpovídá kódu ASZNJ3351, pod nímž je uvedena v Jazykovém centru

 

Němčina středověkých pramenů  (AAH500239 Deutsch der historischen Quellen B I  a AAH500240 Deutsch der historischen Quellen BII) odpovídá kódu 

ASZNJ3360  Jazykového centra.

ROZVRH na LS 2019/2020

PŘIPOJEN ROZVRH KURZŮ Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií a Archivní provoz a technika (v příloze)

DOPLNĚN KÓD KURZU Aktuální otázky správního vývoje ČR (Dr. Dobeš): AVR500018

PŘIPOJEN ROZVRH PŘEDMĚTU VSS: Mediální a komunikační technologie v minulosti a dnes (Mgr. Hadaš)

Opravena výuka doc. Šouši pro VSS: ze čtvrtka na středu.

Odborná praxe v Archivu výtvarného umění v Praze

Hledáme studenty na stáž a odbornou praxi do Archivu výtvarného umění.

News

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. May 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. May 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. April 2021