FilozofickáfFakulta

Pro zájemce o studium navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a spisová služba

Doporučený studijní plán navazujícího magisterského jednooborového prezenčního studia

                                                Veřejná správa a spisová služba

 

 

Povinné předměty

 

 1. Demografie a statistika
 2. Archivní management a veřejné zakázky
  1. Hospodářské dějiny zemí EU
  2. Státní správa a samospráva I.
  3. Státní správa a samospráva II.
  4. Měnové systémy – historie a současnost
  5. Informační systémy ve veřejné správě
  6. Archivní a spisová péče ve světě
  7. Diplomatika 21. století

10.  Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, skartační řízení (spojeno s dvoutýdenní praxí)

11.  Státověda

12.  Základy publikačních a prezentačních strategií

13.  Archivy v proudu informační společnosti; digitalizace a digitální archivy

14.  Odborná praxe (6 týdnů)

15.  Odborná exkurze

 

Oborové předměty povinně volitelné

 

Skupina I.: správa a spisovny:

 1. Aktuální otázky správního vývoje v ČR
 2. Spisovny a jejich fungování v ČR
 3. Medial and communication technologies in the past and today
 4. Legislativní a etické limity zpřístupňování archivních pramen
 5. Chování institucí veřejné správy při správě dokumentů ve světle svobodného přístupu k informacím a ochrany osobních údajů

 

Skupina II.: nauka o novodobých pramenech:

 1. Kulturní dědictví a jeho prezentace
 2. Prameny k hospodářským dějinám
 3. Hmotné prameny v paměťových institucích
 4. Písemnosti nestátního sektoru

 

Skupina III.: cizí jazyk – úroveň B2:

       výběr z: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština

 

 

Doporučené volitelné předměty:

 

 1. Ediční teorie a praxe
 2. Písmoznalectví
 3. Základy konzervace a restaurování
 4. Památková péče
 5. Sociologie

 

Obhajoba diplomové práce + státní závěrečná zkouška

News

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. July 2019