FilozofickáfFakulta

AKTUALIZOVÁNO– Němčina pro archivní a badatelskou praxi

Kurz bude probíhat v hlavní budově FFUK na Nám. J. Palacha 2 v č. 308 B v době od 16.50 - 20.00. Kurz bude probíhat jednou za čtrnáct dní a začne ve čtvrtek 7.11. 2019.

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci s dr. Hasilovou z Jazykového centra FF UK, která je hlavní vyučující, pořádá v průběhu zimního a letního semestru ak. roku 2019/2020 vzdělávací Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi.

Kurz se bude konat pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní, a to ve čtvrtek od 7. listopadu 2019 do 25. června 2020, ve čtyřhodinových vyučovacích blocích v době od 15,50 do 19,10 hod.

Informace o kurzu můžete zasílat paní doktorce Hasilové: helena.hasilova@ff.cuni.cz

 

 

Anotace:

Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi je určen nejen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia archivnictví a historie UK FF i jiných fakult, také pro posluchače postgraduálního studia historických oborů a rovněž pro zájemce z řad širší veřejnosti, se zájmem o historické bádání – genealogy, badatele v oblasti regionálních dějin. Jedním z cílů kurzu je tak i přispět ke zvýšení kvalifikace posluchačů pro práci s archivními prameny.

Kurz mohou navštěvovat (při jejich vyšším pracovním nasazení) i ti, kteří němčinu nikdy neměli či mají pouze základní (minimální) povědomí.

Kurz je koncipován tak, aby jeho frekventanti docílili zvládnutí praktického německého jazyka na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pozornost bude věnována i četbě a porozumění německých historických pramenů.

Kurz se zaměřuje na slovní zásobu nutnou pro četbu a komunikaci v oblasti archivnictví a historie a na příslušnou komplexní gramatiku.

V letním semestru 2020 budou čteny a překládány i texty historických pramenů.

 

Termín: 7. listopad 2019 – 25. červen 2020

Rozsah: 64 hodin

Cena kurzu: 8 000,- Kč bez DPH (tj. 125,- Kč/hod) (platbu je možno uhradit ve dvou splátkách), s DPH 9680,-

Vyučující: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Přihlášky: do 1. 11. 2019: martin.kindl@ff.cuni.cz

AttachmentSize
Nova prihlaska AK.doc121 KB

News

Dne 12. 12. se ruší konzultační h. dr. Woitschové, výuka probíhá normálně.

12. December 2019

Slavnostní ukončení Archivního kurzu a předání osvědčení se bude konat 4.2. 2020 od 11:00...

09. December 2019

Zítra se ruší výuka, která probíhá v NA 12.45–14.15

02. December 2019

5.12. od 11.00 v Archivu hl. m. Prahy (Chodovec)

10.12. (úterý!) 10.30 Nár. archiv, M....

27. November 2019

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. October 2019