FilozofickáfFakulta

Rekvalifikační kurz – Němčina pro archivní a badatelskou praxi

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci s dr. Hasilovou z Jazykového centra FF UK, která je hlavní vyučující, pořádá v průběhu zimního a letního semestru ak. roku 2019/2020 vzdělávací Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi.

Kurz se bude konat pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní, a to ve čtvrtek od 7. listopadu 2019 do 25. června 2020, ve čtyřhodinových vyučovacích blocích v době od 15,50 do 19,10 hod.

Informace o kurzu můžete zasílat paní doktorce Hasilové: helena.hasilova@ff.cuni.cz

 

 

Anotace:

Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi je určen nejen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia archivnictví a historie UK FF i jiných fakult, také pro posluchače postgraduálního studia historických oborů a rovněž pro zájemce z řad širší veřejnosti, se zájmem o historické bádání – genealogy, badatele v oblasti regionálních dějin. Jedním z cílů kurzu je tak i přispět ke zvýšení kvalifikace posluchačů pro práci s archivními prameny.

Kurz mohou navštěvovat (při jejich vyšším pracovním nasazení) i ti, kteří němčinu nikdy neměli či mají pouze základní (minimální) povědomí.

Kurz je koncipován tak, aby jeho frekventanti docílili zvládnutí praktického německého jazyka na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pozornost bude věnována i četbě a porozumění německých historických pramenů.

Kurz se zaměřuje na slovní zásobu nutnou pro četbu a komunikaci v oblasti archivnictví a historie a na příslušnou komplexní gramatiku.

V letním semestru 2020 budou čteny a překládány i texty historických pramenů.

 

Termín: 7. listopad 2019 – 25. červen 2020

Rozsah: 64 hodin

Cena kurzu: 8 000,- Kč (tj. 125,- Kč/hod) (platbu je možno uhradit ve dvou splátkách)

Vyučující: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Přihlášky: do 15. 10. 2019: martin.kindl@ff.cuni.cz

AttachmentSize
Nova prihlaska AK.doc121 KB

News

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. July 2019