FilozofickáfFakulta

Pracovní místo pro archiváře

Informace o výběrovém řízení jsou na webových stránkách magistrátu (viz http://urdeska.praha.eu/files/vyberove%20rizeni_AMP_3246_archivar-spec_VR150-19.pdf?ids=Og6uHsluLsvtOOnnymSG6A==  - pokud by odkaz nefungoval, je to výběrové řízení evidenční číslo PER-4938/2019).  

 

S přáním krásného léta 

Jana Konvičná

 

Mgr. Jana Konvičná

vedoucí oddělení fondů měst.správy do r.1945

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor „Archiv hlavního města Prahy“

Oddělení fondů městské správy do r. 1945

Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel.: +420 236 004 070, +420 778 410 722

Jana.Konvicna@praha.eu

www.praha.eu

News

Dne 12. 12. se ruší konzultační h. dr. Woitschové, výuka probíhá normálně.

12. December 2019

Slavnostní ukončení Archivního kurzu a předání osvědčení se bude konat 4.2. 2020 od 11:00...

09. December 2019

Zítra se ruší výuka, která probíhá v NA 12.45–14.15

02. December 2019

5.12. od 11.00 v Archivu hl. m. Prahy (Chodovec)

10.12. (úterý!) 10.30 Nár. archiv, M....

27. November 2019

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. October 2019