FilozofickáfFakulta

ARCHIVNÍ KURZ

Dobrý den, výuka 18. 10. se uskuteční v Archivu hlavního města Prahy (Chodovec - vedle NA), vyučující dr. Jana Schwallerová si vás vyzvedne v 9,25 na vrátnici.

 

Okruhy k závěrečnému testu:

Závěrečný test a obhajoba práce se uskuteční v pátek 6. 12. od 9,30 na FF UK - posluchárna č. 215. Práci je potřeba odeslat nejpozději týden předtím (tj. do 29. 11.) dr. Woitschové a v kopii doc. Ebelové.

Okruhy k závěrečnému testu jsou následující:

- spisová služba a předarchivní péče

- základy archivní péče, současná struktura archivní sítě v ČR, archivní legislativa

- dějiny po roce 1918

- diplomatika novověku - nauka o aktech

- státní a komunální symbolika

News

There are not any news