FilozofickáfFakulta

Pro studenty 1. ročníku: dopis paní prof. Bláhové a příklady z chronologie

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na nejnutnější informace, které naleznete na webu  Jde o témata „Vývoj kalendáře“ a částečně „Způsoby datování“.  Jsou to jednak základní informace na wikisofii a některé rozšiřující na stránkách beda.cz, kde jsou většinou kvalitní hesla.

K tématu „Kalendář“, které jsem z větší části probrali, doporučuji následující:

Vývoj kalendáře (wikisofia) https://wikisofia.cz/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99

Juliánský kalendář (beda) https://kalendar.beda.cz/juliansky-kalendar

Gregodiánský kalendář (beda): https://kalendar.beda.cz/gregorianska-reforma-kalendare

Přijetí gregoriánského kalendáře https://kalendar.beda.cz/prijeti-gregorianskeho-kalendare

Francouzský reoluční kalendář  https://kalendar.beda.cz/francouzsky-republikansky-kalendar

 

Další téma, jemuž bychom se měli věnovat, jsou způsoby datování.  Základní informace opět na wikisofii, něco lze nalézt opět na stránkách beda.cz. Zde upozorňuji předevsím na římské datování, k němuž jsou tam i tabulky. Přečtěte,  prosím, text a pokuste se převíést data uvedená v příloze. S případnými problémy se na mne obracejte. Pokud byste to nezvládli, probereme to, a to bude možné, osobně. Ale myslím, že by s tím neměly být větší problémy. Horší je to s datování, podle křesťasnkiého kalendáře, k němuž potřebujete příručky chronologir a je mi jasné, že teď si ji nevypůjčíte, takže to asi probedeme později.

Podle okolností pošlu později podklady pro další témata.

Způsoby datování: https://wikisofia.cz/wiki/Zp%C5%AFsoby_datov%C3%A1n%C3%AD

Letopočty https://kalendar.beda.cz/ruzne-letopocty - chybí letopočty od stvoření světa, viz wikisofie, event. doplním později

začátky roku https://kalendar.beda.cz/ruzne-zacatky-roku

Římské datování: https://kalendar.beda.cz/rimske-datovani

S pozdravem

Marie Bláhová

Římské datování – příklady k převádění:

 

1/ Anno Domini MCCXXV, III nonas aprilis

2/ Anno Domini 1278, V nonas julii

3/ Anno Domoini MCCL, III Idus Martii

4/ Anno Domini MCLXXXXVIIII, IV idus septembris

5/ Anno Domini MCLXVIIII, V kalendas februarii

6/ Anno Domini MCCXXXXIIII, III kalendas mai

7/ Anno domini MCCXXXVII, VI kalendas aprilis

8/ Anno Domini DCCCCLXXIX, V kalendas martii

9/ Anno Domini DCCCCLXXX, V kalendas martii

10/ Coelestinus III. papa …. Datum Laterani II idus aprilis, pontificatus nostri anno II.

11/ Coelestinus III papa …  Datum Laterani VII kalendas augusti, pontificatus nostri anno septimo

12/ Coelestinus II. episcopus …. Datum Laterani VII idus augusti, pontificatus nostri anno septimo

13/ Honorius III., papa …. Datum Laterani XIII kalendas aprilis, pomtificatus nostri annp nono

14/ Actum in Znoim, ano incarnationis dominice millesimo CCoXXoVIo, ondictione XIIII, XIII kalendas octobris

15/ Wenceslaus, Dei gratia rex Bohemorum …. Datum Pragae, anno incarnationis Domini MCCXXVIII, VIII kalendas augusti, anno consecrationis nostre I

16/ Otaker qui et Primuzl Dei gratia Bohemorum rex tertius …. Acta sunt hec anno incarnationis Dominice MoCCoIIIo, epacta VI concurrente II indictione VII … VIII kalendas Mai

News

There are not any news