FilozofickáfFakulta

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Vážení badatelé,

Od 20. dubna 2020 umožníme omezený přístup do badatelny archivu UK v naléhavých případech pro badatele, jimž uzavření badatelny brání v dokončení neodkladných výzkumných úkolů. Zpřístupnění archiválií a přístup do badatelny bude možný jen na základě zvláštní žádosti adresované na mail alena.homolkova@ruk.cuni.cz a v kopii na udauk@ruk.cuni.cz. O přístup do badatelny mohou žádat jen badatelé, kteří jsou zaměstnanci vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a paměťových institucí s vědeckým charakterem, nebo studenty vysokých škol, kteří dokončují svoji kvalifikační práci.

Vedle identifikace archiválií, které chcete zpřístupnit, musí žádost obsahovat účel a prioritu zpřístupnění s možností ověření (název a termín ukončení grantu s kontaktem na řešitele; název a termín odevzdání studie s kontaktem na vydavatele, název a termín odevzdání kvalifikační práce s kontaktem na školitele). Po vyhodnocení žádosti Vás zkontaktuje pracovnice badatelny, která Vám nabídne volný termín návštěvy badatelny. Termín bude vždy rezervován jen pro jednoho badatele, který bude v badatelně sám. Při vstupu a celém pobytu v badatelně musí mít badatel nasazenu roušku a vlastní jednorázové rukavice, osoby s příznaky respiračních onemocnění nebudou vpuštěny. Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem. Pokud se do badatelny v rezervovaném termínu bez omluvy nedostavíte, nebude Vám studium v badatelně až do odvolání veškerých omezení umožněno.

Dovolujeme si upozornit, že na umožnění přístupu k archiváliím v badatelně Archivu UK po dobu platných omezení není nárok, proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti (ať už z důvodu vyčerpání dostupných volných termínů či vyhodnocení žádosti jako neprioritní) není odvolání.

News

There are not any news