Filozofická Fakulta

Studentská sekce

V současné době fungují při Katedře pomocných věd historických a archivního studia dvě studentské iniciativy:

Pražské studentské sekci České archivní společnosti (INFO)

a

spolek studentů oboru Veřejná správa a spisová služba VeSS.

News

 Náhradní hodiny budou vypsány ve zkouškovém období.

16. November 2018