FilozofickáfFakulta

News

24.11.2020 - 12:19
23.11.2020 - 14:26
10.11.2020 - 14:37
27.10.2020 - 12:11
26.10.2020 - 08:43
13.10.2020 - 12:29
08.10.2020 - 12:26

Vážené studentky, vážení studenti,

zapište se do všech předmětů, kam to zatím jde a neodkládejte zápis. O víkednu budete podle zařazeni do skupin online výuky.

11.05.2020 - 09:06
25.04.2020 - 16:23

 

Dobrý den,
vzhledem k nepřehledné situaci ohledně obnovení výuky zasílám v přiloženém souboru texty k první části ukázek, které jste dostali v březnu.
Zdravím, Hana Pátková

 

17.04.2020 - 13:33

Dobrý den,
vzhledem k mírnému uvolnění omezení výuky na VŠ jsou od pondělí možné osobní konzultace, a to do počtu pěti osob. Přednostně by mělo jít o studenty končící studium a jiné potřebné případy. Pokud potřebujete konzultaci, ohlašte se mi, prosím, mailem, je nutno s předstihem zajistit vstup do budovy FF.
S přáním všeho dobrého
Hana Pátková

25.03.2020 - 11:57

Zrušení výuky se týká i doktorandského semináře 27. 3. 2020.

Seminář odložen na neurčito - bude se konat po ukončení opatření a jeho termín bude s předstihem oznámen.

17.03.2020 - 16:50

Dobrý den,

V přiloženém souboru jsou snímky archiválií – ukázky pro „domácí práci“ po dobu zrušení prezenční výuky. Jsou očíslovány v pořadí, v němž je dobré se jimi zabývat. U snímku 4 se věnujte pravé části (text okolo vyobrazení znaků).

Zdravím, Hana Pátková

17.03.2020 - 13:59

Dobrý den,

V přiloženém souboru jsou snímky archiválií – ukázky pro „domácí práci“ po dobu zrušení prezenční výuky. Jsou očíslovány v pořadí, v němž je dobré se jimi zabývat. Ukázka Prémie slouží pro zpestření; jde o snímek původně velmi snadné, avšak díky dochování podstatně méně snadné písemnosti – co se podaří „vyluštit“?

Zdravím, Hana Pátková

17.03.2020 - 13:52

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak již bylo řečeno na úvodní hodině tohoto semestru, naprostá většina potřebných edic pramenů je digitalizovaná a bez formalit přístupná online na stránkách Centra medievistických studii při Filozofickém ústavu AV ČR.

  

Adresa zde: https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php

 

 Zdravím, Hana Pátková

17.03.2020 - 12:13

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na nejnutnější informace, které naleznete na webu  Jde o témata „Vývoj kalendáře“ a částečně „Způsoby datování“.  Jsou to jednak základní informace na wikisofii a některé rozšiřující na stránkách beda.cz, kde jsou většinou kvalitní hesla.

K tématu „Kalendář“, které jsem z větší části probrali, doporučuji následující:

Vývoj kalendáře (wikisofia) https://wikisofia.cz/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99

Juliánský kalendář (beda) https://kalendar.beda.cz/juliansky-kalendar

Gregodiánský kalendář (beda): https://kalendar.beda.cz/gregorianska-reforma-kalendare

Přijetí gregoriánského kalendáře https://kalendar.beda.cz/prijeti-...

12.03.2020 - 08:40

Ode dneška, 12.3., až do odvolání bude uzavřen sekretariát katedry. Sekretariát nyní funguje pouze přes mail martin.kindl@ff.cuni.cz, na který můžete zaílat své žádosti.

27.02.2020 - 11:22

PŘEDMĚT JE MOŽNÉ SI ZAPSAT: AVR500035

Kurz je vhodný i pro ARCHIVÁŘE, tak se můžete ozvat, abychom přiřadili kód!

Vážené studentky a studenti, podařilo se mi na úterky sjednat učebnu pro povinně volitelný předmět, který bude učit pan ing. Čermák.

Bude se učit každé úterý na této adrese, a to v čase 15:50-17:25. Místnost NP116. Začátek je PŘÍSTÍ ÚTERÝ 3. března)

25.02.2020 - 10:31

Dne 28.2. v 10:30, místnost 215. V rámci přednášky budou studenti seznámeni s aktuálními projekty a činností Odboru eGovernmentu MV ČR. Přednášku přednese pracovnice Odboru. Součástí přednášky bude a nabídka k zapojení se studentů do činnosti Odboru. 

04.02.2020 - 14:15

Rádi bychom Vás jménem Diachronní sekce ÚGS FF UK pozvali na mezioborovou přednášku kolegy Jiřího Smrže (KPVHAS FF UK) s názvem „Der Kartenmahler“ aneb Malíř karet nebo kreslíř map? Historické profese z pohledu česko-německého překladu“.

 

Při práci s historickými prameny z českých zemí se setkáváme s německými výrazy označující profesi jednotlivých osob. Tato označení dnes již mnohdy zapomenutých řemesel pak bývá často problematické interpretovat a ztotožnit se správným českým ekvivalentem. Příspěvek poodkrývá problematiku profesí středověkých a raně novověkých pražských cechů z pohledu jazykového překladu.

 

Přednáška proběhne v pondělí 17. 2. 2020 od 18...

27.01.2020 - 08:48

Pražská studentská sekce ČAS srdečně zve všechny zájemce z řad studentů i široké veřejnosti na besedu s PHDr. Alešem Františkem Plávkem na téma Třeboňský archiv a fenomén digitalizace - Primus inter pares.

Beseda se uskuteční ve středu 12. února 2020 od 14 hodin v místnosti č. 301 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

22.01.2020 - 14:13

Proběhnou v čase 10,30-11,30

12.12.2019 - 09:25

Dne 12. 12. se ruší konzultační h. dr. Woitschové, výuka probíhá normálně.

09.12.2019 - 14:54

Slavnostní ukončení Archivního kurzu a předání osvědčení se bude konat 4.2. 2020 od 11:00 hod – 12:00 hod. v Malé aule Karolina, Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město.