FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Středověká paleografie-ukázky a zkoušky

Dobrý den,
v přílohách jsou přepisy ke druhé částí ukázek ze středověké paleografie (snímky 7-9). Informace o zkoušce by měly přijít mailem, nicméně vzhledem ke zvláštnostem SISu ještě opakuji:

Prezenční výuka předmětu Aktuální otázky správního vývoje v ČR

 

Prezenční výuka předmětu Aktuální otázky správního vývoje v ČR proběhne blokovou formou v následujících termínech:
Pondělí 18. 5. 16.00-19.00, vyučující dr. Moravec, m.č. 215
Úterý 19. 5.     14.00-17.00, vyučující mgr. Vladyková, místo bude oznámeno později
Čtvrtek 21. 5.   16.00-19.00, vyučující dr. Moravec, m.č. 215

Konzultační hodiny dr. Dobeše

Pro prezenční konzultaci na katedře 13.5. v čase 13.00-15.00 se hlastem předem na mail pana doktora.

 

Konzultační hodiny dr. Sekyrkové

Pro prezenční konzultaci na katedře v úterý 5. května mezi 14. - 16 hodinou se hlastem předem na mail paní doktorky.

Termín bakalářských, magisterských a doktorských zkoušek

 

Stanovený termín bakalářských, magisterských i doktorských zkoušek (12. 6.) zůstává v platnosti, stejně tak i termín přihlášek. Termín uzavření studijních povinností je 27. 5., stejně tak je to i termín pro nejzazší odevzdání BP a DP.
Zájemci o doktorské studium mají možnost podat přihlášku se všemi náležitostmi do konce dubna (30.4.).

Změna termínu!-Konzultace doc. Šouši ve středu 27.5.

V čase 11:00 až 13:30 vyhlašuje doc. Šouša konzultace pro poslední ročníky z řad studentů a doktorandů. Zájemci se můžou hlásit na mail martin.kindl@ff.cuni.cz

Stipendia pro studenty na zahraniční pobyty

CFA: 2020-2021 PhD Fellowships at CEFRES for PhD Students from French Universities & Universities from Visegrad Countries

 

Deadline for submission: 31 March 2020 (5 pm) 

Zadávání témat bakalářských/diplomových prací + zadávání do SIS

Vážené studentky, vážení studenti,

 

výběr tématu práce a vedoucí/ho je třeba konzultovat s paní doc. Ivanou Ebelovou.

Následně vyplníte níže přiložený formulář, který vypracujete ve spolupráci s vedoucí/m. Ten následně zašlete ke kontrole opět paní doc. I. Ebelové. Poté se formulář dostane ke mně. Já data zkopíruji do SIS, odkud následně vytisknu úplně nový formulář. Ten podepíše vedoucí práce společně s vedoucí katedry.

Martin Kindl

Výběrové řízení na zahraniční pobyty v programu Erasmus+ na rok 2020/2021

Výběrové řízení na zahraniční pobyty v programu Erasmus+ na rok 2020/2021 se uskuteční na naší katedře ve středu 11. března 2020 v 15 hodin v místnosti č. 213.

Prosím zájemce, aby svůj záměr předem konzultovali (osobně či per e-mail) se mnou.

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda

Koordinátor katedry PVHAS pro zahraniční styky

Nabídka vykonání neplacené studentské praxe v semilském okresním archivu s možností bezplatného ubytování pro jednoho i více studentů najednou

Více v příloze.

S pozdravem PhDr. Daniela Coganová

--
PhDr. Daniela Coganová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Semily
odborný rada
Archivní 570
513 01 Semily-CZ

PhDr. Daniela Coganova
CZ - State Regional Archives Litomerice
State District Archives Semily
archivist
Archivní 570
513 01 Semily-CZ

Přednáška Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku

Ve středu 22. 1. 2020 se v přednáškovém sále Archivu hlavního města Prahy na Chodovci uskuteční od 14:00 přednáška na téma Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku. Přednášejícím je Jiří Smrž, student doktorského studia Pomocné vědy historické FF UK.

Státní závěrečné zkoušky – harmonogram

Harmonogram státních závěrečných zkoušek_30. 1. 2020

 

Datum zkoušky: 30. 1. 2020

Začátek: 09:15 h.

Místnost: P214 (Nám. J. Palacha 2, 2. patro)

 

Aktuality

There are not any news