Filozofická Fakulta

Nástěnka

Zápis předmětů do SIS

Studenti bakalářského studia si zapisují předměty s kódem začínajícím jedničkou. Studenti navazujícího magisterského studia si zapisují předměty s kódem začínajícím pětkou.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018