Filozofická Fakulta

Nástěnka

Změna rozvrhu předmětů Diplomatika novověku a Historická chronologie

Počínaje zítřkem 25.10. dojde k trvalé změně rozvrhu u těchto předmětů: Historická chronologie (prof. Bláhová) č. 215 14:10-15:45, Diplomatika novověku (doc. Hojda) č. 215, 12:30-14:05.

Změna výpůjčních hodin knihovny

V pondělí 23.10. bude knihovna otevřena 7.30-10.30 a ve čt 26.10 v čase 8.00-11.00 a 14-00-16.00.

Zrušení konzultačních hodin doc. Ebelové

Ve čtvrtek 19.10. se ruší konzultační hodiny doc. Ebelové

Kredite für den Krieg – Clemens IV., Karl von Anjou und die Finanzierung des „negotium regni Sicilie“.

Ve čtrvrtek 19.10. v místonosti 215 se od 16,00 uskuteční přednáška 

Kredite für den Krieg – Clemens IV., Karl von Anjou und die Finanzierung des „negotium regni Sicilie“. 

profesora Univ.-Prof. Dr. Matthiase Thumsera. 

Tímto zveme všechny studenty i pracovníky. Více v příloze.

Rozvrh kurzu Řemesla a živnosti v českých

Kurz AAH500214 Řemesla a živnosti v českých zemích doc. Ebelové a Jiřího Smrže se bude konat každý čtvrtek od 15:50 do 17:30 v místnosti 213.

Volitelná přednáška Fotografie kradou duši a média rozum - Kapitoly z dějin médií

Přednášejí: Mgr. Libor Jůn, Ph.D. a Mgr. Jiří Hadaš, MBA 
Zájemci o předmět se mohou přihlásit na libor_jun@nm.cz.

Zrušení konzultačních hodin doc. Ebelové

Ve čtvrtek 12.10. odpadají konzultační hodiny doc. Ebelové.

Zrušení výuky a konzultačních hodin dr. Sekyrkové

Dne 17.10. se ruší výuka i konzult. hodiny dr. Sekyrkové

Výběrový seminář Pražské městské domy v zrcadle soupisových pramenů 17. – 18. století

Seminář vede doc. Hojda v učebně č. P34 v hlavní budově FF na nám. J. Palacha 2. Více v příloze.

Info ke kurzu Archivní věda a správa dokumentů dr. Čtvrtníka

Příští termín výuky kurzu Archivní věda a správa dokumentů se bude konat 17.10. v 17.30 v učebně 215, kdy bude dohodnut další harmonogram výuky.

Nový povinný kurz pro VSSS

Kurz Základy heraldiky, státní a komunální symbolika, AVR100010

pro 1. a 2. ročník VSSS se koná v učebně č. 215, ve čtvrtek 12.30-14.05, každý druhý týden (a každý druhý rok). Začátek 12.10. 2017. 

Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku

Výběrová přednáška Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku (AAH500153) bude probíhat v m.č. 209 v pondělí od 9:10. Další zájemci vítáni. M. Holá

Info pro studenty 1. ročníku od paní prof. Bláhové

Dne 4. 10. se budou konat dvě přednášky  předmětu Nauka o pramenech v době 10,50 h - 12,25 a 12,30 - 14,00 h. 

11. 10. v 10,50 bude úvodní přednáška k dějinám správy.

  

Výuka historické chronologie bude zahájena 18. 10.; nerealizované hodiny budou nahrazeny na konci semestru.

Výuka prof. Pátkové začíná 17.10.

Z důvodu konaní zahraničních cest se začátek výuky prof. Pátkové posouvá na 17.10.

ROZVRH ZS 2017/18

Rozvrh se nachází v příloze. Kurz Diplomatika raného novověku se koná od 3.10. a kurz Ediční teorie a praxe od 5.10.

Konference město a jeho hradby, konaná 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy, pořádanou ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na téma

 

Město a jeho hradby