Filozofická Fakulta

Nástěnka

Představení Oráč a smrt

V sobotu 14.10. 2017 od 20:00 v kostele sv. Antonína v Praze Holešovicích proběhne představení Oráč a smrt. Středověký disput od Jana z Teplé. Více v příloze.

HARMONOGRAM SZZK 12. ZÁŘÍ 2017

SZZK připadají na 12.9. 2017. Je to jediný termín. Harmonogramy naleznete v příloze.

Termín pro odevzdávání závěrečných prací (nejpozději do 21. 8. 2017)

Katedra stanovila, že záverečné práce musí studenti odevzdat nejpozději v pondělí 21. 8. 2017.

Oddělení fondů hospodářských subjektů SOA Praha hledá praktikanta na neplacenou praxi

Oddělení fondů hospodářských subjektů SOA Praha hledá praktikanta na neplacenou praxi - vhodné pro splnění povinné archivní praxe. Náplní práce bude přemanipulovávání a pomocné práce. V případě zájmu kontaktujte vedoucí oddělení Mgr. Marii Tarantovou na e-mailu marie.tarantova@soapraha.cz.

Změna otevíracích hodin knihovny KPVHAS

Ve dnech 22. 6. a 23. 6. se ruší otevírací doby knihovny kol. Hanouska.

Konzultační hodiny prof. Bláhové - změna

Konzultační hodiny prof. Bláhové se v týdnu od 19. 6. do 23. 6. ruší z důvodu zahraniční služební cesty.

Konzultační hodiny v týdnu od 26. 6. se přesouvají ze středy 28. 6. na pondělí 26. 6. od 13:00 hod.

Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka

Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka (www.soaplzen.cz/nepomuk)
hledá archiváře pro 5. oddělení (rodinné archivy, velkostatky).

Více informací v příloze.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - archivář / archivářka – specialista / specialistka

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (archivář / archivářka – specialista / specialistka digitálního archivu v odboru „Archiv hlavního města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy)

Více informací naleznete v příloze.

Harmonogram státních závěrečných zkoušek - Archivnictví a pomocné vědy historické (červen 2017)

V příloze najdete harmonogram státních závěrečných zkoušek pro obor Archivnictví a pomocné vědy historické.

Státní záverečné zkoušky se konají 13. 6. 2017 od 7:45 v místnosti P215, podrobnější rozpis najdete v příloze. Pozor! harmonogram je pouze orientační.

 

Upozornění!! Dostavte se s dostatečným časovým předstihem, tj. min. 30 minut před začátkem Vaší dílčí zkoušky.

Harmonogram státních závěrečných zkoušek - Veřejná správa a spisová služba (červen 2017)

V příloze najdete harmonogram státních závěrečných zkoušek pro obor Veřejná správa a spisová služba.

Státní záverečné zkoušky se konají 13. 6. 2017 od 7:30 v místnosti P214, podrobnější rozpis najdete v příloze. Pozor! harmonogram je pouze orientační.

 

Upozornění!! Dostavte se s dostatečným časovým předstihem, tj. min. 30 minut před začátkem Vaší dílčí zkoušky.

Den otevřených dvěří v Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů

Letos se opět uskuteční Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek – v Praze na Branickém náměstí a Na Struze a v Brně – Kanicích. Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 8. června 2017 od 11 do 17 hodin formou komentovaných prohlídek, na Braníku je zajištěn i program pro děti, celodenní program bude v 18.30 zakončen přednáškou v ABS Na Struze na téma Případ Světlana – proměny obrazu III. odboje.

 

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Exkurze-návrat části prostředků vynaložených na cestu

Vážení účastníci exkurze, 

vy, kteří jste obdrželi mail s výzvou k podpisu formuláře, dostavte se neprodleně na kadru PVH (č. 213). Ostatních se tato výzva netýká. Děkuji. Martin Kindl

Důležité termíny k zářijovým státním zkouškám

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce konané v září 2017: 13. 7. 2017

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou konanou v září 2017 (uzavření SIS): 18. 8. 2017 pro BZK (bakalářské), 23. 8. 2017 pro SZZK (navazující magisterské)

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018