Filozofická Fakulta

Nástěnka

Aktualizovaný program exkurze-seznam navštívených míst

Vážení účastníci exkurze, v příloze najdete aktualizovaný intinerář.

Výběrové řízení-Archiv Rychnov nad Kněžnou

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na volné pracovní místo ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou. Více na stránkách http://vychodoceskearchivy.cz/


Změna v konzultačních hodinách doc. Šouši

V příštím týdnu (od 22.5) se konzultační hodiny přesouvají na úterý. Místo ani čas se nemění.

Od 29.5. (včetně) budou konzultace opět standardně v pondělí. Místo ani čas se nemění.

Změna v konzultačních hodinách dr. Dobeše

V příštím týdnu se konzultační hodiny dr. Dobeše přesouvají na úterý (16.5.) 12.30-13.30.

Exkurze 2017: Několik praktických poznámek a podrobný plán exkurze

ODJEZD: 14. KVĚTNA 2017 VE 20:00 ZE STANOVIŠTĚ LINKOVÝCH AUTOBUSŮ U STANICE METRA HRADČANSKÁ, ÚPLNĚ VPŘEDU, ZHRUBA PROTI BUDOVĚ NÁRODNÍHO ARCHIVU, SRAZ 19:45

CESTOVNÍ DOKLADY: cestovní pas nutný (kvůli výjezdu na Ukrajinu)

POJIŠTĚNÍ: zařizuje si každý sám

ISIC – s sebou (popřípadě vlastníte-li novinářské průkazy, ICOM apod.)

Badatelská soutěž pro studenty archivnictví

V příloze naleznete výzvu k zaslání prací do badatelské soutěže ÚČD na téma "Nezávislá kultura a život v Československu před rokem 1989".

Uzavření sekretariátu

Ve dnech od 26.4. do 4.5. (včetně) bude z důvodu dovolené uzavřen sekretariát katedry.

Zrušení výuky i konzult. hodin prof. Pátkové

Dne 25.4. dojde z pracovních důvodů ke zrušení výuky a konzultačních hodin prof. Pátkové.

Náhradní výpůjční hodiny knihovny

Dne 3.5. a 10.5. (8:00-16:00) bude otevřena knihovna jako náhrada za sváteční pondělky. (K. Ansorgová)

Termín odevzdání závěrečných prací a termín obhajob a státních zkoušek

Termín obhajob a státních zkoušek je 13.6. Práce vkládejte do SIS a přinášejte na katedru nejpozději do 16.5.

Archivní kurz

Dne 21.4. a 28.4. se AK koná dle instrukcí doc. Ebelové na katedře PVH, Palachovo náměstí 2.

Přednáška a ukázky na téma písmoznalectví pro 1. a 2. ročník VSSS

Ve čtvrtek 11.5. se od 12:30 v uč. 215 uskuteční přednáška doc. Ebelové na téma písmoznalectví. Přednáška je doporučená studentům 1. a 2. ročník oboru VSSS.

Hledá se student na excerpci archivního materiálu

Moravští kolegové hledají pro svůj chystaný projekt (případně bude realizován 2018-2022) studenta na excerpci archivního materiálu (přepis vybraných čásí z Vceňovacího operátu stabilního katastru), který je uložen v Praze. Případní zájemci nechť se hlásí do pondělí dr. Jiřímu Woitschovi (jiri.woitsch@post.cz).

Zrušení výuky a konzultačních hodin dr. Sekyrkové

Ve dnech 18.4.-21.4. a 28.4.-5.5. bude z důvodu účasti na konferenci zrušena výuka i konzultační hodiny dr. Sekyrkové.

Změny ve výuce kursu Praktické právní a správní otázky pro archiváře!

V čtvrtek 27.4.2017 odpadá výuka v kursu Praktické právní a správní otázky pro archiváře. Přednáška mgr. Munkové Aktuální archivní legislativa proběhne v náhradním termínu ve čtvrtek 25.5. v místnosti 215 v čase 9.10-12.25.

Zrušení výuky

Dne 11. 4. 2017 odpadá přednáška PVP Svět spisoven a správních archivů – mezi teorií a praxí.

Trvalá změna konzultačních hodin doc. Šouši

Konzultační hodiny doc. Šouši se natrvalo mění. Nyní budou v pondělí 17:30-18:30.

Archiv Mladá Boleslav hledá archiváře

Více v příloze. Dokumenty potřebné k přihlášení přepošlu zájemcům mailem.

M. Kindl

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018