Filozofická Fakulta

Nástěnka

Zrušení konzultačních hodin dr. Sekyrkové

Dne 4.4. odpadají konzultační hodiny dr. Sekyrkové.

Zrušení konzultačních hodin dr. Woitschové

Dne 30.3. odpadají konzultační hodiny dr. Woitschové.

Zrušení výuky dr. Krysky

V tomto týdnu odpadá ze zdravotních důvodů vyučování dr. Krysky.

Informace pro posluchače Archivního kurzu

Příští archivní kurz se uskuteční dne 24.3. od 9:30 v budově Národního archivu na Chodovci. Výuku povedou paní Drašarová a pan Šulc.

Informace pro studenty zapsané na kurs Ekonomický seminář (AVR100030)

Na návrh doc. Krameše, který v tomto semestru bude vyučovat kursy Základní ekonomické pojmy a Ekonomický seminář dojde k drobné změně ve zveřejněném rozvrhu. Úvodní dvouhodinovka kursu Ekonomický seminář se uskuteční již v pátek 31.3.2017. Doc. Krameš tam nabídne seznam referátů se základní literaturou a prameny a vysvětlí , jak k práci přistupovat. Studenti tak získají dostatek času na zpracování referátů. Dále pak bude výuka pokračovat podle rozvrhu.

Jan Dobeš
katedra PVH AS

Exkurze-vybírání prostředků na cestu

na exkurzi se bude vybírat částka, jež byla avizována na informační schůzce. tj. 10 tis. Dále prosím zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz čísla účtů, aby vám poté mohla být část prostředků refundována ve formě stipendia.
Termín je ve čtvrtek 16. 3. od 14 do 17 hod. 

Výběrové řízení na pozici archiváře

Více v příloze. Dokumenty nutné k účasti jsou k dispozici na sekretariátu katedry.

Referáty k exkurzi

Seznam referátů je k dispozici na katedře. K tématu, které vás zaujme, napište rovnou své jméno.

Zrušení konzultačních hodin dr. Sekyrkové

Dne 7.3. dojde ke zrušení konzultačních hodin dr. Sekyrkové.

Archivní kurz

příští Archivní kurz se koná v Národním archivu na Chodovci (Archivní 4) dne 10.3. od 9:30.

Uzavření sekretariátu dne 2.3. a 7.3.

z důvodu čerpání dovolené.

Nabídka zaměstnání v NKP

Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny nabízí odbornou praxi a externí spolupráci (forma uzavření dohody o provedení práce) při zpracování historického fondu oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR: 

1.      Doplňování údajů o rukopisech (doplnění údajů o dataci, psací látce, foliaci, iluminacích apod.) v evidenční excellovské tabulce na základě vydaných katalogů (např. Truhlář, Dolch, Hoffmann, Richterová, Svobodová, Marek

Zrušení výuky a konzultačních hodin doc. Ebelové

Ve dnech 6. až 10.3 dojde ke zrušení výuky a konzultačních hodin doc. Ebelové. Náhradní výuka bude zajištěna.

Základy konzervace archiválií

Výuka předmětu Základy konzervace archiválií se uskuteční ve dnech: 17.3., 31.1., 21.4., 28.4., 12.5. a 19.5., vždy v čase 9.00-12.00 v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4. Předmět je určen pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Archivnictví. V příštím školním roce vypisován nebude!

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018