Filozofická Fakulta

Nástěnka

Aktuální fenomény středověké sfragistiky

Výběrový seminář PhDr. Karla Maráze Ph.D.

AAH500203, ZS, 2 kredity (pokračování v LS)

KONZULTAČNÍ HODINY V ZIMNÍM SEMESTRU AR 2016/17

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Středa 10:00–10:45 + dle dohody

Mgr. Jan Dobeš, PhD.

Pondělí 14:00–15:00           

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Čtvrtek 11:30–12:30 + dle dohody 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Dle dohody 

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

Dle dohody                      

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

Středa 13:00–14:00 16:00–17:30  

Změna na pozici sekretáře a nové úřední hodiny

Úřední hodiny - ZS 2016/2017 od 6.10.

PONDĚLÍ: ZAVŘENO

ÚTERÝ:  9:00 - 12:00   13:00 - 17:00             

STŘEDA:  9:00 - 12:00  13:00 - 17:00

ČTRVRTEK:  09:00 - 12:00  13:00 - 16:00

PÁTEK: ZAVŘENO

Martin Kindl

E-mail: martin.kindl@ff.cuni.cz

Diplomní seminář dr. Sekyrkové

Seminář pro diplomanty dr. Sekyrkové se bude konat v úterý /počínaje 11. říjnem/ 18.15 – 19.30.

Archivní kurz

Archivní kurz se koná 7.10. v obvyklou dobu, tj. v 9,30 v Národnim archivu na Chodovci. Dopoledne bude vėnováno konzervováni a restaurování, odpoledne bude přednáška dr. Charvátové k faleristice.

Nabídka semináře

Seminář Prameny k dějinám venkova a lidové kultury v 16.–20. století (abstrakt v příloze) PhDr. Jiřího Woitsche, Ph.D. se bude konat vždy v pondělí od 15.50 do 17.20 v 6. patře budovy Na Florenci 3 v Etnologickém ústavu. Výuka začíná v pondělí 10. října 2016. Zájemci nechť se ozvou na e-mail jiri.woitsch@post.cz .

Rozvrh ZS 2016/2017

Rozvrh po mírných úpravách.

Pro posluchače archivního kurzu

Výuka v rámci archivního kurzu začíná v tomto ak. roce  v pátek 23. 9. od 9,30 v posluchárně katedry, hlavní budova FF UK, míst. č. 215 (dr. Dobeš - dějiny správy), odpoledne od 13,30 v Archivu NM Na Zátorách 6, Praha 7 – Holešovice (dr. Woitschová - heraldika).

Redakční rada časopisu MEMO

Redakční rada časopisu MEMO nabízí studentům a mladým vědeckým pracovníkům možnost publikace původních  vědeckých  studií, zajímavých rozhovorů i recenzí či zpráv.

 

Více informací v příloze

Nabídka zaměstnání

Referent/Referentka do odboru hospodářské správy
Nabídka pracovní pozice archiváře/archivářky do oddělení správního archivu a spisové služby (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Více informací v příloze

! Doplňující informace ke statnicím - září 2016 !

Vznikla menší dezinformace: závěrečné práce jak ve vázané podobě (2 kusy), tak i v elektronické podobě odevzdávat do 5. srpna 2016 !!!!!!!!!!!!!!

Veletrh absolvent

Dobrý den,

Jsem zástupce organizačního týmu Veletrh Absolvent UK za Filosofickou Fakultu. Mým úkolem je zajistit propagaci Veletrhu. Je velice důležité aby se naši studenti Veletrhu účastnili a dostali tak možnost setkat se s novými pracovními příležitostmi. Webové stránky jsou uvedeny zde http://veletrhabsolvent.cuni.cz/

 

S poděkováním a srdečným pozdravem,

Kristýna Černá

! Informace ke státnicím - září 2016 !

Vážené kolegyně a kolegové,

Příhlašování ke státním závěrečným zkouškám na září 2016 probíhá prostřednictvím systému SiS do 14. července 2016.

Státní bakalářské zkoušky z archivnictví a veřejné správy a spisové služby jsou předběžně stanoveny na 8. září 2016 (datum se může ještě měnit).

Státní závěrečné zkoušky (NMgr.) z archivnictví předběžně stanoveny na 8. září 2016 (datum se může ještě měnit).

Změna úředních hodin sekretariátu 1. 6. - 30. 9. 2016

Úřední hodiny - Letní období 2015/2016 (1.6. - 30.9.2016)

PONDĚLÍ:     9:00 - 12:00   13:00 - 17:00                

ÚTERÝ:          9:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

STŘEDA:     10:00 - 12:00  13:00 - 17:00

ČTVRTEK:      ZAVŘENO

Výstava "Osudy Strakovy akademie"

Zveme Vás na výstavu Osudy Strakovy akademie pořádanou Úřadem vlády ČR, jejíž autorkou je doktorandka na naší katedře PhDr. Tereza Pokorná-Pluskalová. Výstava se koná u příležitosti 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí postavení budovy Strakovy akademie. Pojednává jednak o historii instituce, která vzdělávala české nemajetné šlechtice, a jednak o bohatých osudech samotné budovy.

Konání výstavy:

Nabídka zaměstnání

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny hledá pracovníka na pozici spisový pracovník.

 

Více informací v příloze

Nabídka stáže na Ministerstvu školství

Oddělení péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hledá stážistu/stážistku k zajištění elektronického soupisu dokumentů a následnou přípravu pro jejich převzetí státním archivem a k zajištění skartačního řízení dokumentů.

Pro bližší informace kontaktujte referentku oddělení 232 paní Mgr. Martinu Ceehovou, tel. 234 811 264.

! Informace pro účastníky archivního kurzu !

Vážení kolegové,
v pátek 6. 5. 2016 od 9:30 hod. se bude konat exkurze do detašovaného pracoviště Archivu ČNB na Zličíně, Strojírenská 175/25, Praha 17 - Zličín.
Doprava autobusem č. 180 nebo 164: z Dejvické a ze Zličína jezdí č. 180, jede přímo na zastávku Strojírenská (zastávka na znamení). Z Petřin a Zličína jezdí autobus č. 164 na tutéž zastávku.