Filozofická Fakulta

Nástěnka

! Informace k Archivnímu kurzu !

Vážení kolegové,

z důvodu pobytu kol. Kunerta z Archivu NB se přesouvá celá výuka archivního kurzu ze dne 29. 4. 2016 na 6. 5. 2016.

Za komplikace se omlouváme a informace k výuce a ke srazu budou včas upřesněny. Děkujeme za pochopení.

Nabídka praxe !

Archiv společnosti ŠKODA AUTO nabízí praxi. Více informací v příloze.

Konference - Call of papers k dvojitému výročí významného českého humanisty Matouše Collina z Chotěřiny

Dovoluji si Vám zaslat předběžné informace (call for papers) o mezioborové konferenci k dvojitému výročí významného českého humanisty Matouše Collina z Chotěřiny (1516-1566),kterou náš archiv spolupořádá. (Státní oblastní archiv v Praze)


! Nominační schůze na vedoucího katedry PVHAS !

Nominační schůze na funkci vedoucího katedry pomocných věd historických a archivního studia se bude konat 18. května 2016 v 9 hodin v místnosti č. 214 hlavní budovy fakulty.

! Informační schůzka k exkurzi (16. 3. 2016) !

Vážené kolegyně a kolegové,

Informační schůzka k letošní exkurzi Katedry PVHAS do Provence se koná ve středu 16. března 2016 ve 13:30 hod. v místnosti číslo 215 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha)

International Undergraduate Conference on the topic "FAITH AND POWER"

Dear Colleagues,

The Departments of History and Medieval Studies at Central European University, Budapest, organize an international Undergraduate Conference on the topic "FAITH AND POWER" on 4-7 August 2016.

More information is available at the conference website: http://history.ceu.edu/faith-power-undergraduate-conference

! Program exkurze 2016 !

Předběžný program exkurze naleznete v příloze.

Výběrová přednáška dr. Maráze: Vývoj, interpretace a problémy středověké sfragistiky (AAH500196)

Přednáška se bude konat ve dnech 15.3., 22.3., 29.3., 12.4., 10.5. a 17.5. vždy v čase 10.00-13.00 v místnosti č. 213.

! REFERÁTY NA EXKURZI !

Kolegyně a kolegové. Od pondělí 29.2. je možno si zapisovat referáty na letošní exkurzi katedry do Provence. Prosím, připište ke svému jménu také e-mailovou adresu, na kterou dostanete další pokyny ke zpracování referátu. V příloze najdete pro Vaši informaci seznam témat pro referáty, "upsat se" musíte nicméně osobně do připraveného archu v místnosti č. 213.

Vyhlášení výběrového řížení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo rada/odborný rada – archivář Oddělení Státní okresní archiv Mělník ve Státním oblastním archivu v Praze

Více informací v příloze + potřebné přílohy

Elektronické dokumenty ve veřejné správě (AVR100009)

Výuka bude probíhat v následujících termínech: 18.3., 8.4. a 6.5. Vždy v čase 12.30-17.25 v učebně č. 215.

! Informace k Archivnímu kurzu dne 4. března 2016 !

Dne 4. března 2016 se bude konat archivní kurz v Archivním areálu na Chodovci, Národní archiv (Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec. V příloze naleznete mapu areálu a se jmený autubusových zastávek.

 

Diplomatika novověku (NMgr.) - AAH500114

Výuka bude vždy probíhat v úterý od 17:30 - 19:05 hod. v místnosti číslo 308b na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha)

Výběrová přednáška dr. Maráze: Vývoj, interpretace a problémy středověké sfragistiky

Výběrová přednáška se bude konat jednou za dva týdny vždy ve čtvrtek v čase od 10:50 - 14:05 v místnosti číslo 215 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha)

Aktuální problémy současného archivnictví a spisové služby v ČR (AVR100035)

Katedra doporučuje studentům archivnictví zapsat si jako výběrovou přednášku kurs Aktuální problémy archivnictví a spisové služby v ČR (AVR100035), středa 15.50 - 17.25 v H303, vyučující PhDr. Tereza Pluskalová.

Povinně volitelné předměty - archiváři Bc.

Do rozvrhu na letní semestr 2015/2016 je vložen další povinně volitelný předmět "Cvičení z novověké paleografie" vyučovaný doc. Ebelovou každé úterý od 13:00 - 14:30 v Národnim archivu ČR, tř. Milady Horákové

Informace pro studenty kurzu "Historická geografie II." (NMgr.)

V příloze naleznete program přednášky Historická geografie II. pro studenty navazujícího magisterského studia.

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018