FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Státnice oborů PVH a VSS

Státnice obou oborů se budou konat dne 5. 2. od 8:00. Harmonogram bude doplněn příští týden.

Exkurze katedry PVHAS FF UK, 15. 5. – 26. 5. 2019 (Srbsko, Kosovo, Albánie, Černá Hora) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA EXKURZI JE OD TÉTO CHVÍLE MOŽNÉ

Zápisný arch je k dispozici na katedře (hlavní stůl). Uvádějte pouze jméno a mail. Seznam referátů a literatury je v příloze níže.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Nabídka práce

Jedná se o pozici metodik / metodička informačního systému spisové služby v odboru „Archiv hlavního města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy.

Hodnocení výuky

Véžené studentky a studenti, jménem FF UK vás upozorňuji na hodnocení výuky. Upozornění jste dostali již mailem, proto je prosím proveďte.

Aktuální stav hodnocení můžete sledovat na  https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/ 

Termíny výuky Archivního kurzu

 

18. 1. - místo konání - FF UK (učebna KPVHAS č. 215)
1. 2. - dtto
Další termíny: 15. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 26. 4., 10. 5. a 31. 5. 
Bližší informace týkající se rozvrhu jsou v příloze zprávy..

ODEVZDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Termín odevzdávání závěrečných prací je u oborů Archivnictví i Veřejné správy stanoven na pondělí 7.1. 2019, a to jak do SIS, tak i fyzicky na katedru. Do SIS musí být vložena práce a česká a anglická anotace (vždy zvlášť). Práce ve fyzické podobě odevzdávejte dvě: jednu v pevné vazbě (s deskami), druhá může být ve vazbě jiné, např. v kroužkové. Práce odevzdávejte na katedru PVH v úř. hodinách, na podatelně (možnost vložit i do schránky na dveřích podatelny) či zašlete poštou.

Nabídka knihovnických stáží

CERL INTERNSHIP and PLACEMENT GRANTS

 

EDIČNÍ TEORIE A PRAXE I. A II.

Seminář ediční teorie a praxe probíhá pod vedením prof. Pátkové (středověká část) a doc. Ebelové (raně novověká a novověká část) jednou za 14 dní ve čtyřhodinových blocích, a to dle rozvrhu: 18. 10. - Pátková; 1. 11. a 15. 11. - Ebelová; 29. 11. a 13. 12. - dle dohody


Výstupem semináře jsou dvě kritické edice pramenů (menší a větší), student si vybírá dle vlastního zaměření, z kterého období chce vypracovat větší edici, a následně se domluví s vyučujícími.

ARCHIVNÍ KURZ

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

zbývající termín archivního kurzu se uskuteční v pátek 4. 1. od 9,30 na katedře PVH, místnost 215 (Nám. J Palacha 2).

Kvalifikační práce

Studenti, kteří v letošním roce odevzdáali dva exempláře kvalifikační práce ať si druhý exemplář vyzvednou v sekretariátu katedry (pokud si jej neponechal oponent apod. a exemplář se zde nachází).

Archiv Pražského hradu - nabídka praxe

Archiv Pražského hradu nabízí praxi v rámci dobrovolnického programu pro studenty VŠ. Náplň činnosti by byla zaměřena na APH, resp. jednalo by se o práci v archivní příruční knihovně.

Kontakt: Mgr. Martin Halata, Ředitel Odboru spisových a archivních služeb, Kancelář prezidenta republiky

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aliquam pretium

Integer ornare, mauris sit amet sagittis commodo, augue ligula mollis lacus, nec suscipit purus ipsum non eros. Quisque tempus, lectus at ornare cursus, neque massa dictum lacus, sed vulputate sem orci vitae orci. Aliquam suscipit malesuada nibh venenatis consectetur. Cras nec risus sit amet quam egestas luctus. Phasellus in elementum nibh. Ut adipiscing convallis quam; congue suscipit augue hendrerit eget. Pellentesque varius laoreet venenatis. Nulla pulvinar facilisis lorem, quis mattis nibh laoreet in. Vivamus est odio, rutrum eget fringilla nec; commodo quis enim.

News

Dne 21.1. dojde ke zrušení konzultačních hodin.

14. January 2019