FilozofickáfFakulta

Rekvalifikační kurz

Nový archivní kurz bude probíhat od února 2020. Veškeré dotazy a závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu ivana.ebelova@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze zahajuje v ak. roce 2019/2020 (únor 2020) čtyřsemestrální rekvalifikační Archivní kurz, jehož odborným garantem je doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Kurz je zaměřen pro odborné pracovníky v archivech (ale i ve spisovnách či v jiných správních institucích) či pracovníky z jiných oborů v souvislosti s jejich rekvalifikací (praxe se nevyžaduje) a rovněž pro pracovníky s vysokoškolským vzděláním odlišného zaměření – specializace. Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, přijímací pohovory se nekonají.

Výuka bude probíhat formou přednášek, seminářů a cvičení zaměřených na praktickou práci s prameny v prostorách FF UK a v archivním areálu Národního archivu v Praze, na výuce se budou podílet vyučující katedry PVHAS ve spolupráci s pracovníky Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze a Odboru archivní správy a spisové služby MV.

Celkový počet 256 hodin kurz je s ohledem na praktické potřeby a zkušenosti rozdělen do čtyř semestrů, výuka bude probíhat v celodenních cyklech (jednou za 14 dní v pátek), tj. 32 konzultací po 8 hodinách.

Finanční zajištění kurzu hradí vysílající organizace či sami účastníci.

Cena kurzu činí 30.000,- Kč (tj. cca 120,- Kč/hod) (platbu je možno uhradit ve dvou splátkách).

Celé studium bude zakončeno vypracováním závěrečné písemné práce, testem a ústním pohovorem. Absolvování kurzu bude potvrzeno osvědčením vydaným Karlovou univerzitou.Obsahová náplň kurzu:

- základy pomocných věd historických;

- paleografická cvičení novověku;

- diplomatika novověku;

- sfragistika, heraldika, genealogie;

- přehled českých dějin od roku 1526 do současnosti;

- dějiny správy od roku 1526 do současnosti;

- základy archivnictví a archivní legislativa;

- spisová a předarchivní péče, archivní provoz a technika;

- pořádací principy a způsoby archivního zpracování různých druhů dokumentů a archivních fondů (včetně foto-, fonodokumentů, sbírek map a plánů ad.);

- exkurze – Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, příklad archivu ministerstva a podnikového archivu, představení spisovny.

Detailní program a časový harmonogram bude rozesílán po uzavření přijímání přihlášek. Minimální počet účastníků je 15 osob.

Přihlášky poštou či e-mailem zasílejte na :

Ivana Ebelová

Katedra PVH AS

Nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

e-mail: ivana.ebelova@ff.cuni.cz.

Informace si můžete také stáhnout v příloze ve formě prezentace.

PřílohaVelikost
prezentace_archivni_kurz (1).ppt5.52 MB
Nova prihlaska AK.doc121 KB

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020