Filozofická Fakulta

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Aktuality

Středeční výuka doc. Hojdy (předmět Základní pojmy a vývojové linie...) bude probíhat až v čase...

02. Říjen 2018

Výuka prof. Bláhové pro první ročník oboru archivnictví a pomocné vědy historické bude zahájena...

30. Září 2018