FilozofickáfFakulta

Nástěnka

Nabídka blokové výuky akademické němčiny

V týdnu od 27.5.-31.5. bude na Ústavu řeckých a latinksých studií probíhat bloková výuka akademické němčiny pod vedením dr. Andrease Ulricha z kostnické univerzity. Zvažte tuto nabídku a dejte mi, prosím, vědět do nejdříve. Pro účast na kurzu by bylo dobré mít alespoň znalost na úrovni B1, aby bylo možné efektivně pracovat. Zájemcům zašlu podrobnější informace, s pozdravem

Iva Adámková, ÚŘLS, <aviavokmada@seznam.cz> 

Rekvalifikační kurz – Němčina pro archivní a badatelskou praxi

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci s dr. Hasilovou z Jazykového centra FF UK, která je hlavní vyučující, pořádá v průběhu zimního a letního semestru ak. roku 2019/2020 vzdělávací Kurz němčiny pro archivní a badatelskou praxi.

Kurz se bude konat pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní, a to ve čtvrtek od 7. listopadu 2019 do 25. června 2020, ve čtyřhodinových vyučovacích blocích v době od 15,50 do 19,10 hod.

Rekvalifikační kurz – Archivní kurz

Nový Archivní kurz bude probíhat od února 2020. Veškeré dotazy směřujte na adresu garantky kurzu, paní docentky Ivany Ebelové (ivana.ebelova@ff.cuni.cz). Závazné přihlášky posílejte, prosím, na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz (formulář přihlášky ke stažení v příloze).

 

Rozvrh

Rozvrh je v příloze.

Exkurze katedry PVHAS FF UK, 15. 5. – 26. 5. 2019 (Srbsko, Kosovo, Albánie, Černá Hora) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA EXKURZI JE OD TÉTO CHVÍLE MOŽNÉ

Zápisný arch je k dispozici na katedře (hlavní stůl). Uvádějte pouze jméno a mail. Seznam referátů a literatury je v příloze níže. Na exkurzi je možné se přihlašovat do konce února. PROSTŘEDKY NA CESTU (10500,-) VYBÍRÁ paní doc. Ebelová na katedře dne 31.1. od 12.00 do 13.00.

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

! Aktualizováno! Aktuální info před odjezdem na exkurzi.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: DOPORUČUJEME VZÍT SI PLAVKY-MOŽNÁ BUDE PŘÍLEŽITOST KE KOUPÁNÍ

Vážené účastnice a účastníci exkurze,

 věnujte prosím pozornost několika praktickým informacím, radám a doporučením na cestu.

 Cestovní doklady: vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat po zemích mimo Evropskou unii, je ideální vyjet s cestovním pasem. Alternativou je OP, ale musí to být nový typ se strojově čitelnými údaji !!! Pas je jistota.

Nabídka krátkodobé brigády v Senátu Parlamentu České republiky

Pozice je vhodná zejména pro studenty oboru Veřejná správa a spisová služba. 

Odborná praxe v Archivu výtvarného umění v Praze

Hledáme studenty na stáž a odbornou praxi do Archivu výtvarného umění.

Pro zájemce o studium navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a spisová služba

Doporučený studijní plán navazujícího magisterského jednooborového prezenčního studia

                                                Veřejná správa a spisová služba

 

 

Povinné předměty

 

Nabídka práce

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

přijme pracovnici/pracovníka  

na pozici knihovnice/knihovník-bibliograf

 Náplň práce

·         odborná katalogizace v knihovním systému Aleph

·         výpůjční protokol,

Nabídka práce – Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucího odboru starých tisků.  Více v příloze.

Sdělení pro studenty 1. ročníku oboru archivnictví:

 

V posledních dnech se objevily určité nejasnosti ohledně studijního plánu a počtu kreditů, které máte získat především ve společném základu, resp. z druhého jazyka (nikoliv němčiny!). Tyto nejasnosti vyplynuly z toho, že v akademickém roce 2018-2019 došlo ve studijním plánu katedry k určitým změnám, které již předjímají novou akreditaci oboru, jež ovšem bude platit až od akademického roku následujícího.

Vypsání nového kurzu

Katedra PVH AS oznamuje, že pro zájemce byl dodatečně vypsán předmět Archivní věda ve 21. století. Jedná se o výběrový předmět. Přednášejícím bude PhDr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D. ze SOA Praha. Výuka bude probíhat v úterý od 17.30 a zahájena bude v úterý 5.3.. 

Oznámení pro studenty navazujícího magisterského studia:

Výuka předmětu Praktické právní otázky pro archiváře začne ve čtvrtek 7.3.2019, výuka předmětu Archivní teorie začne ve čtvrtek 14.3.2019. Přesný program přednášek bude zveřejněn později.

 

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

tajemník katedry 

Bezplatná studenská praxe ve Státním okresním archivu Semily

Nabídka studentům vykonání bezplatné studenské praxe ve 
Státním okresním archivu Semily s možností bezplatného ubytování, více 
viz příloha. 
-- 
PhDr. Daniela Coganová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Semily
odborný rada
Archivní 570
513 01 Semily-CZ
  
PhDr. Daniela Coganova

News

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si vás vyzvat, abyste ohodnotili výuku,...

23. May 2019

SZK obou oborů (Archivnictví i VSS) se uskuteční dne 10. června. Přesný harmogram bude...

17. May 2019

datum odevzdání je dne 20.5. včetně.

16. May 2019