Filozofická Fakulta

Práce v Českém rozhlasu

  Český rozhlas připravuje webový projekt "můj Rozhlas", pro který bude vybráno přibližně 6600 hodin zvukových záznamů z našich archivních fondů. Pro zveřejnění těchto zvukových záznamů na webových stránkách bude třeba, aby veškeré zvukové nahrávky byly přeposlechnuty a zkatalogizovány v našem interním informačním systému, aby jejich zveřejnění vyhovovalo autorskému zákonu. Za tímto účelem hledáme šikovné studenty oboru archivnictví se zájmem o české a světové dějiny 20. století, politiku a kulturu, kteří by se chtěli účastnit tohoto projektu a získat praxi v našem archivu. Chtěl bych Vás tedy poprosit, jestli byste nemohla sdělit Vašim studentů tuto nabídku. 
    
    Práce bude spočívat v kontrolním poslechu, dohledávání informací v křestních listech rozhlasových nahrávek a vlastní katalogizaci zvukových dokumentů z oblasti zpravodajských, publicistických a literárně-dramatických pořadů. Všichni studenti budou proškoleni. Jedná se o časově i badatelsky náročnou práci, která vyžaduje přítomnost v budově Českého rozhlasu na Vinohradech.
    Spolupráce by začala od 1. dubna 2018. Práce by byla honorována částkou 140 Kč za hodinu, s případnými zájemci by byla podepsána Dohoda o provedení práce. Měsíčně počítáme s odpracováním 70 hodin. V letošním roce celkem 300 hodin. Zájemci nechť se ozvou do 9. března 2018. Zároveň prosím, aby zaslali svůj životopis na e-mail: tomas.belohlavek@rozhlas.cz . Vybraní zájemci budou pozváni na pohovor.

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018