Filozofická Fakulta

MÚA AV ČR zve na seminář Městská historiografie raného novověku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na seminář o městské historiografii raného novověku, který se koná dne 28. 5. 2018 v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4, v Praze 1 od 9.15 hod. Pokud máte zájem, prosím, potvrďte svoji účast na adrese: tosnerova@mua.cas.cz. 

PhDr. Marie Tošnerová. Ph.D.

___________________________________________________________________________

 Městská historiografie raného novověku

 Seminář pořádaný MÚA AV ČR, Oddělení pro soupis a studium rukopisů

28. května 2018

9. 00–13. 00 hodin

Akademické konferenční centrum

Husova 4, Praha 1

 Program:

 9.00–9.15 hod.: Prezence

9.15–9.30 hod.: Zahájení

9.30–9.45 hod.: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., Obraz událostí uplynulého roku v novoročních básních českých humanistů

9.50–10.05 hod.: PhDr. Jiří Wolf, Rodinné zápisky teplického měšťana Jana Václavovic z let 1590–1620 (1630)

10.10–10.25 hod.: PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D., Země kronikářství zaslíbená. Kroniky a jiné historiografické prameny Horní Lužice městské provenience (14. - 18. století)

10.25–10.35 hod. Přestávka na kávu

10.35–10.50 hod.: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., "Toto řemeslo jsem se naučil v Praze": K židovským pramenům raně novověké městské historiografie

10.55–11.10 hod.: PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D., Možnosti a limity rekonstrukce pramenů městské historiografie na příkladu Hradce Králové

11.15–11.30 hod.: PhDr. Karel Řeháček, Plzeňské kroniky, pamětní a památní knihy 19. a 20. století

11.35-11.50 hod.: PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D., Pramenná základna městské historiografie raného novověku

11.50 - 13.00 hod.: Diskuse

______________________________________________________________________________ 

Seminář je pořádán s finanční podporou Grantové agentury ČR,

grantový projekt č. 16-12145S.

 

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018