Filozofická Fakulta

Nástěnka

Zrušení úřední doby sekretariátu

Od 18.9. do 1.11. se ruší úřední hodiny sekretariátu katedry. Důvodem je zahraniční stáž sekretáře.

Pro zápis známek se obracejte na příslušné vyučující nebo na pana tajemníka dr. Dobeše.

V ostatních věcech (včetně správy webu) na email: <janhanousek@volny.cz> .

ARCHIVNÍ KURZ

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

archivní kurz začíná v pátek 14. 9. v 9,30 na katedře PVH, místnost 215 (Nám. J Palacha 2) další termín platí dle dohody, tj. 5.10., 12.10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12. a 4. 1.

Kvalifikační práce

Studenti, kteří v letošním roce odevzdáali dva exempláře kvalifikační práce ať si druhý exemplář vyzvednou v sekretariátu katedry (pokud si jej neponechal oponent apod. a exemplář se zde nachází).

Pokyny k zadání a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pro zadání bakalářské/diplomové práce vyplňte prosím formulář v příloze. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

FOJK a Němčina historických pramenů

Vzhledem k tomu, že je paní doktorka Hasilová nemocná, nemůže vyučovat FOJK ani Němčinu historických pramenů.

Napište proto emailem na martin.kindl@ff.cuni.cz a ivana.ebelova@ff.cuni.cz, kdo z vás se bude hlásit na jaký z těchto předmětů, případně jestli vám z nich chybí pouze zkouška.

Atestaci B2 z němčiny budou studenti skládat v letošním ak. roce u dr. Blahníkové z JC, FOJK (bak. studium) a němčina historických pramenů (navaz. mag. studium) bude zajišťováno ve spolupráci s Ústavem germánských studií. 

INFORMAČNÍ DEN PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU ARCHIVNICTVÍ A PVH

Srdečně zveme nově přijaté studenty 1. ročníku archivnictví a PVH na informační a seznamovací schůzku, která se uskuteční ve středu 26. září 2018. Začínáme v místnosti P215 v 10.00. Během dopoledne proběhne představení katedry a studijního informačního systému, v odpoledních a večerních hodinách méně oficiální program - seznámení s fakultním životem a posezení s kolegy z vyšších ročníků.
Zájemci o účast nechť se přihlásí do neděle 2.

ŽMP hledá pracovníka na pozici „Archivář – správce podnikového a el. Archivu a poválečných fondů“

Podrobnosti v příloze. Uvedené termíny vzhledem k tomu, že místo dosud nebylo obsazeno, samozřejmě neplatí.

SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Dovoluji si Vás informovat o tom, že SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály.
 
Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce.

Archiv Pražského hradu - nabídka praxe

Archiv Pražského hradu nabízí praxi v rámci dobrovolnického programu pro studenty VŠ. Náplň činnosti by byla zaměřena na APH, resp. jednalo by se o práci v archivní příruční knihovně.

Kontakt: Mgr. Martin Halata, Ředitel Odboru spisových a archivních služeb, Kancelář prezidenta republiky

Zkouška z filozofie pro doktorandy

Vážení doktorandi, věnujte prosím pozornost pravidlům pro odevzdávání závěrečných prací z filozofie.

 

http://ufar.ff.cuni.cz/6/zkouska-z-filosofie-v-doktorskem-studiu

Seminární práce z kurzu Ediční teorie a praxe prof. Pátkové

O zadání tématu seminární práce je třeba se přihlásit u prof. Pátkové.

Konference AHMP - Praha v obnoveném státě, 16.-17. října 2018, Praha

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Více v příloze.

OKRUH OTÁZEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU VSSS-DĚJINY SPRÁVY PO ROCE 1945

Okruhy pro dějiny správy po roce 1945:

 

  1. Ústavní vývoj v letech 1945-1989
  2. Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu
  3. Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948
  4. Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence
  5. Reforma veřejné správy po roce 1989
  6. Vývoj soudní správy v letech 1945-1989
  7. Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989.

Kombinované studium

Katedra PVHAS neorganizuje žádnou zváštní výuku pro studenty kombinovaného studia. Studenti se podle svých možností účastní výuky podle rozvrhu pro denní studium. Musí se domluvit na konzultacích s vyučujícími kursů, které si zapsali. Na nich se dozvědí základní informace o náplni kursů, literatuře a požadavcích k atestacím.

Aktuality

There are not any news