Filozofická Fakulta

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro záležitosti spojené se studiem v zahraničí na katedře PVHAS je:

PhDr. Zdeněk Hojda,  CSc.      Email: zdenek.hojda@ff.cuni.cz

Aktuality

 Náhradní hodiny budou vypsány ve zkouškovém období.

16. Listopad 2018