Filozofická Fakulta

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro záležitosti spojené se studiem v zahraničí na katedře PVHAS je:

PhDr. Zdeněk Hojda,  CSc.      Email: zdenek.hojda@ff.cuni.cz

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018