FilozofickáfFakulta

Kombinované studium

Kombinované studium je forma studia určená především studentům, kteří studují při zaměstnání (dříve dálkové studium). Studenti kombinovaného studia mají stejná práva i povinnosti jako studenti prezenčního studia. Vztahuje se na ně stejný studijní plán kromě předmětu TV.

Informace o aktuálních studijních programech a jejich charakteristiku naleznete na stránkách FF UK.