FilozofickáfFakulta

Upozornění pro studenty navazujícího magisterského studia:

Studenti, kteří se dosud nezapsali na předmět Němčina historických pramenů (AAH500111), nechť se do 25.2. přihlásí u dr. Dobeše. Do předmětu se momentálně zapsat nejde. Bude to možné pouze na žádost tajemníka katedry, který ale k tomuto účelu potřebuje mít seznam studentů, jichž se to týká.