FilozofickáfFakulta

Výuka docenta Hojdy v letním semestru

Doc. Hojda má v letním semestru volný semstr, což znamená, že nebude učit. Jeho PŘEDMĚTY SI NEZAPISUJTE!