FilozofickáfFakulta

Sdělení pro studenty 1. ročníku oboru archivnictví:

 

V posledních dnech se objevily určité nejasnosti ohledně studijního plánu a počtu kreditů, které máte získat především ve společném základu, resp. z druhého jazyka (nikoliv němčiny!). Tyto nejasnosti vyplynuly z toho, že v akademickém roce 2018-2019 došlo ve studijním plánu katedry k určitým změnám, které již předjímají novou akreditaci oboru, jež ovšem bude platit až od akademického roku následujícího.

Pro Vás je důležitá následující skutečnost: řídíte se studijním plánem, který je v SISu uveden pro akademický rok 2018-2019! Vzhledem k nejvíce diskutované otázce cizího jazyka ve společném základu to znamená, že atestaci z tohoto předmětu máte splnit na úrovni tzv. akademického čtení. Na počet kreditů za celé studium by výše zmíněná skutečnost neměla mít žádný vliv. Pokud byste zjistili nějaké rozpory mezi aktuálním rozvrhem a Vaším platným studijním plánem, obraťte se na mě a záležitost budeme operativně řešit.

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Tajemník katedry PVH AS