FilozofickáfFakulta

Závěrečné práce a závěrečné zkoušky (Bc., Mgr.)

Zadání bakalářské a diplomové práce

 

Obecně platná pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání prácí, správu a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací naleznete ZDE.

 

Pro zadání bakalářské/diplomové práce na katedře PVHAS vyplňte prosím formulář připojený na této stránce. Ten poté zašlete na adresu martin.kindl@ff.cuni.cz.

Před zadáním bakalářské práce oboru VSS předem konzultujte téma a vedoucího s garantkou oboru doc. Ivanou Ebelovou!!!

Podmínkou definitivního zadání a potvrzení práce v systému je odsouhlasení zadání Vaším vedoucím práce. Pokud zadání práce nebude definitivně odsouhlasené a potvrzené Vaším vedoucím práce, tak Vaše práce nebude zadána do systému. Nejlepší cestou je poslat zadání v kopii emailu také vedoucímu práce.

Dva tištěné exempláře kvalifikačních prací je možné odevzdávat v kroužkové vazbě, katedra přesto vyžaduje jeden z nich odevzdat v klasické pevné vazbě z důvodu trvalého uložení exempláře v knihovně katedry.

 

Závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.)

 

Obor Archivnictví a pomocně vědy historické

Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru archivnictví a pomocné vědy historické se koná z předmětů (pro studující, kteří zahájili studium do AR 2018/2019 včetně):

1) Pomocné vědy historické

2) Nauka o pramenech

3) Dějiny správy

4) Archivnictví

 

Ústní část závěrečné státní Mgr. zkoušky oboru archivnictví a pomocné vědy historické se koná z předmětů (pro studující, kteří zahájili studium do AR 2018/2019 včetně):

1) Pomocné vědy historické

2) Dějiny správy

3) Archivnictví

 

Obor Veřejná správa a spisová služba

Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující do AR 2018/2019 včetně):

1) Dějiny správy od roku 1945

(okruhy: Ústavní vývoj v letech 1945-1989; Ústavní vývoj po roce 1989 - rozpad společného státu; Národní výbory - vznik, vnitřní organizace, kompetence do roku 1948; Proměny národních výborů v 50.-80. letech - legislativa, vnitřní organizace, kompetence; Reforma veřejné správy po roce 1989; Vývoj soudní správy v letech 1945-1989; Vývoj správy bezpečnostních složek v letech 1945-1989)

2) Spisová služba a předarchivní péče

3) Základy správního práva

 

Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující od AR 2019/2020):

1) Dějiny správy od 1848 až do současnosti

  • Období rakouské monarchie po roce 1848 (Ústavní a základní správní instituce; Politická správa; Územní samospráva; Finanční správa a účetní kontrola; Soudnictví a justiční správa)
  • Období meziválečné republiky a protektorátu (Správní vývoj ČSR,ústavní instituce; Politická správa; Územní samospráva; Finanční správa a účetní kontrola; Správa vojenská a zahraniční; Soudnictví a justiční správa; Období nacistické okupace)
  • Poválečná léta a období komunistické diktatury (Ústavní vývoj od roku 1945; Státní správa a její orgány; Soudní správa; Organizace bezpečnostních složek; Finanční správa)
  • Státní správa po roce 1989 (Ústavní vývoj; Státní správa a samospráva; Soudní správa; Organizace policejní správy; Organizace finanční správy)

2) Spisová služba a archivnictví

Legislativní rámec spisové služby a archivní péče; Průběh spisové služby u původce; Předarchivní péče a skartační řízení; Písemnosti původců v archivu (archivní péče); Vnitřní podnikové normy původců týkající se spisové služby; Typy dokumentů u původců (nejnovější diplomatika); Ověřování dokumentů; Elektronické vs. analogové dokumenty
 

3) Základy správního práva

Veřejná správa a správní právo; právo soukromé a veřejné; Prameny správního práva a vnitřní předpisy; Abstraktní akty; nařízení; Správní akt; Správní uvážení a neurčité právní pojmy; Rozhodnutí podle správního řádu a jeho formy; Řádné opravné prostředky podle správního řádu; obnova řízení a přezkumné řízení; Opatření obecné povahy; Veřejnoprávní smlouvy; Zásahy, pokyny a donucení; Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, správní úřady, správní orgány, orgány moci výkonné; působnost a pravomoc; Samospráva (pojem, znaky, členění); základní znaky územních samosprávných celků; Orgány obcí a krajů; Působnost obcí a krajů; Právní předpisy územních samosprávných celků; Kontrola veřejné správy

 

Ústní část závěrečné státní Mgr. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující od AR 2019/2020):

1) Instituce státní správy, samosprávy a neziskových organizací

prověření znalostí struktury, organizace a činnosti institucí státní správy, samosprávy a neziskových organizací v širším kontextu jejich vývoje a působení v současné době, stranou pozornosti nezůstane ani eGovernment, projektový management a veřejné zakázky; znalosti veřejné správy v ČR a základní znalosti orgánů EU a eurozóny

2) Spisovny a archivy

organizace a struktura archivní sítě v ČR; aktuální otázky spisové služby a archivnictví; písemná a elektronická komunikace orgánů veřejné správy; spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, skartační řízení; základy statistiky a demografie

3) Moderní diplomatika a nauka o pramenech

moderní písemnosti, základní typologie, vnitřní a vnější náležitosti písemností, způsoby jejich ověřování, digital-born dokumenty, prameny moderní doby, jejich typologie, specifika jejich interpetace a práce s nimi

PřílohaVelikost
Zadání_BP_vzor.doc30 KB

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020