FilozofickáfFakulta

Doktorské studium

Absolvent doktorského studia  oboru Pomocné vědy historické má podrobný přehled o nejnovějších vědeckých výsledcích disciplin pomocných věd historických a dějin správy, které je schopen aplikovat ve specializovaných oblastech výzkumu pomocných věd historických, písemné kultury a nauky o pramenech. Získané vzdělání může uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních ústavech, na vysokých školách, rovněž jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích.

Aktuality

Vážené studentky a studenti, podařilo se mi na úterky sjednat učebnu pro povinně...

27. Únor 2020

Dne 28.2. v 10:30, místnost 215. V rámci přednášky budou studenti seznámeni s aktuálními...

25. Únor 2020