FilozofickáfFakulta

Doktorské studium

Absolvent doktorského studia  oboru Pomocné vědy historické má podrobný přehled o nejnovějších vědeckých výsledcích disciplin pomocných věd historických a dějin správy, které je schopen aplikovat ve specializovaných oblastech výzkumu pomocných věd historických, písemné kultury a nauky o pramenech. Získané vzdělání může uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních ústavech, na vysokých školách, rovněž jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích.

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021