FilozofickáfFakulta

Doktorské studium

Absolvent doktorského studia  oboru Pomocné vědy historické má podrobný přehled o nejnovějších vědeckých výsledcích disciplin pomocných věd historických a dějin správy, které je schopen aplikovat ve specializovaných oblastech výzkumu pomocných věd historických, písemné kultury a nauky o pramenech. Získané vzdělání může uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních ústavech, na vysokých školách, rovněž jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích.

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020