FilozofickáfFakulta

Konzultace

Konzultační hodiny členů katedry naleznete vždy pro příslušný semestr či zkouškové období na elektronické nástěnce a jsou vyvěšeny též na dveřích místností č. 213 a č. 214.

Aktuality

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. Říjen 2019