FilozofickáfFakulta

Výuka předmětu Diplomatika raného novověku (pro navazující magisterské studium archivnictví) začne v úterý 8.10.2019.

Aktuality

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. Říjen 2019