FilozofickáfFakulta

Změna názvu předmětu pro bakalářský obor VSS

15.50 – 17.25               Dějiny správy 1848 – 1945                              Šouša, Dobeš      215

byl změněn na

15.50 – 17.25               Dějiny správy 1848 – 1945 I.                              Šouša, Dobeš      215

archiváři i spisovkáři jej navštěvují společně

Aktuality

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. Říjen 2019