FilozofickáfFakulta

Výběrové řízení na dvě místa metodika spisové služby na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Aktuality

Raně novověká diplomatika (I. Ebelová, Zd. Hojda) bude probíhat v následujících termínech...

02. Říjen 2019