FilozofickáfFakulta

Přednáška Jiřího Smrže „Der Kartenmahler“ aneb Malíř karet nebo kreslíř map? Historické profese z pohledu česko-německého překladu

Rádi bychom Vás jménem Diachronní sekce ÚGS FF UK pozvali na mezioborovou přednášku kolegy Jiřího Smrže (KPVHAS FF UK) s názvem „Der Kartenmahler“ aneb Malíř karet nebo kreslíř map? Historické profese z pohledu česko-německého překladu“.

 

Při práci s historickými prameny z českých zemí se setkáváme s německými výrazy označující profesi jednotlivých osob. Tato označení dnes již mnohdy zapomenutých řemesel pak bývá často problematické interpretovat a ztotožnit se správným českým ekvivalentem. Příspěvek poodkrývá problematiku profesí středověkých a raně novověkých pražských cechů z pohledu jazykového překladu.

 

Přednáška proběhne v pondělí 17. 2. 2020 od 18:00 hod. v P323 (ÚGS FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) a bude pronesena v českém jazyce.

 

 

Aktuality

There are not any news