FilozofickáfFakulta

CSVK

Vzhledem k epidemii koronaviru proběhla soutěž distanční formou. Porota hodnotila audio či videoprezentace příspěvků, které účastníci dodali v rámci odloženého podzimního kola soutěže.

Veřejná výsledková listina je k dispozici níže v přiloženém souboru.

Složení poroty:
Zdeněk Bezecný (HÚ FF JČU)
Martin Čapský (ÚHV FF UPce)
Tomáš Dvořák (HÚ FF MU)
Ivana Ebelová (KPVHA FF UK)
Dalibor Janiš (KH FF OU)
Miroslav Jireček (KH PdF MU)
Hana Komárková (ÚHV FPF SU)
Naděžda Morávková (KH FPE ZČU)
Jiří Pokorný (KDDD PedF UK)
Kateřina Portmann (KH FPHP TUL)
Marie Ryantová (ÚAPVH FF JČU)
Radmila Švaříčková Slabáková (KH FF UPOL)
Jaroslav Svátek (ÚČD FF UK)
Vilém Zábranský (KH FF UJEP)

 

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020 se uskuteční ve dnech 22.–23. října 2020. Na konferenci jsou prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být práce semestrální či ročníkové, ale též části obhájených bakalářských prací nebo rozpracovaných diplomových prací. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia, účast doktorandů není možná. 

 

Přehled prací a jejich hodnocení

(v abecedním pořadí)

 

Autor práce,
název práce,
(pracoviště)
text
práce
text
doporučení
vedoucího
text
oponentského
posudku
Bc. Michal Dáňa,
Zemské brány: Opomíjený správní fenomén Čech a Moravy doby knížecí
(Historický ústav FF MU Brno)
 zde zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Luboš Felgr,
Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze jako hlavní nástroj nacistů k vyhnání Židů z Protektorátu Čechy a Morava
(Katedra dějin a didaktiky dějepisu, PF UK Praha)
 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. David Hajs,
Pamětní knihy fary Římov z let (1786-1920)
(Ústav archivnictví a PVH, FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Zdeňka Horáčková,
Kardinál Ditrichštejn a jeho vztahy k římské kurii ve světle dopisů tří papežských nunciů (1621-1634)
(FF, Univerzita Pardubice) 

 zde
 zde

posudek 1

posudek 2

Veronika Hřebíková,
Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776
(Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Kristýna Kirschnerová,
Výpovědní hodnota nejstarší dochované knihysvatebních smluv města Svitavy z let (1573-1606)
(Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Tomáš Kocourek,
Jindřich III. z Rožmberka a jeho držba úřadů a působení v panské jednotě
(Historický ústav, FF Ostravské univerzity) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Zdeněk Kolafa,
Americký narativ Alexandra Scotta Witherse. Život na hranici severoamerických kolonií v polovině 18. století dle kronik a souvisejících pramenů
(Katedra historie, FF UJEP v Ústí nad Labem) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Boris Kořínek,
Šo’a v Slovenskom štáte očami evanjelickej cirkvi a. v.
(Katedra historie, FF Univerzita Palackého v Olomouci) 

 zde  zde

 posudek 1

posudek 2

Ondřej Kukan,
Rozbor korespondence Františka Ferdinanda d’Este a Viléma II.
(Ústav světových dějin FF UK Praha) 

zde
 zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Veronika Lešková,
Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556-1713
(Katedra historie, UJEP Ústí nad Labem) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Tomáš Maleček,
Normalizační šrámy na duši Divadla Járy Cimrmana
(Katedra historie, PF Masarykova univerzita v Brně) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Kristýna Nitschová,
Morfinisté a kokainisté v Předlitavsku v letech 1867-1918
(Ústav světových dějin, FF UK Praha) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Ing. Miroslav Pekař,
Preciosa, národní podnik
(Katedra historie, FPHP, TU Liberec)
 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Karel Petrášek,
Každodenní život jihočeských rašelinářů (Příspěvek k environmentálním dějinám první poloviny 20. století)
(Historický ústav, FF Jihočeská univerzita vČeských Budějovicích) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Václav Podlešák,
Činnost odbojové skupiny Anna v kontextu třetího odboje
(Katedra historie, FF Univerzita Palackého v Olomouci) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Linda Skrbková,
Politické procesy 50. let - kauza bratři Červenkové a spol.
(Katedra historie, FPHP, TU v Liberci) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Petra Suchanová,
Zásobování svatební hostiny Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku roku 1666
(Historický ústav, FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

zde
 zde

posudek 1

posudek 2

Gabriela Škorníková,
Vláda Václava II. v kronice Liber certarum historiarum Jana z Viktringu
(Katedra historie, FF Ostravské univerzity) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. David Trojan,
Českobrodsko. Majetkové proměny a osídlení jednoho regionu (13. - 14. století)
(Ústav českých dějin, FF UK Praha)

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Stanislav Ulman,
Hornolužické církevní instituce ve světle ustanovení krále Jana Lucemburského. Příspěvek k církevní politice Jana Lucemburského ve vedlejších zemích Koruny české
(Katedra PVHAS, FF UK Praha) 

 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Bc. Zuzana Vařáková,
Vlk zatracený, obávaný a zesměšňovaný v české středověké společnosti
(Ústav českých dějin FF UK Praha)
 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Mgr. Jaroslava Veselá,
Motivy kramářských písní v českých zemích 19. století
(Katedra PVHAS, FF UK Praha)
 zde  zde

posudek 1

posudek 2

Lukáš Vydra
Dějiny plzeňského českobratrského Korandova sboru po roce 1945
(Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni)
 zde  zde

posudek 1

posudek 2

PřílohaVelikost
veřejná_výsledková_listina.xlsx11.06 KB

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021