FilozofickáfFakulta

Pro studenty 1. ročníku: dopis paní prof. Bláhové a příklady z chronologie

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na nejnutnější informace, které naleznete na webu  Jde o témata „Vývoj kalendáře“ a částečně „Způsoby datování“.  Jsou to jednak základní informace na wikisofii a některé rozšiřující na stránkách beda.cz, kde jsou většinou kvalitní hesla.

K tématu „Kalendář“, které jsem z větší části probrali, doporučuji následující:

Vývoj kalendáře (wikisofia) https://wikisofia.cz/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99

Juliánský kalendář (beda) https://kalendar.beda.cz/juliansky-kalendar

Gregodiánský kalendář (beda): https://kalendar.beda.cz/gregorianska-reforma-kalendare

Přijetí gregoriánského kalendáře https://kalendar.beda.cz/prijeti-gregorianskeho-kalendare

Francouzský reoluční kalendář  https://kalendar.beda.cz/francouzsky-republikansky-kalendar

 

Další téma, jemuž bychom se měli věnovat, jsou způsoby datování.  Základní informace opět na wikisofii, něco lze nalézt opět na stránkách beda.cz. Zde upozorňuji předevsím na římské datování, k němuž jsou tam i tabulky. Přečtěte,  prosím, text a pokuste se převíést data uvedená v příloze. S případnými problémy se na mne obracejte. Pokud byste to nezvládli, probereme to, a to bude možné, osobně. Ale myslím, že by s tím neměly být větší problémy. Horší je to s datování, podle křesťasnkiého kalendáře, k němuž potřebujete příručky chronologir a je mi jasné, že teď si ji nevypůjčíte, takže to asi probedeme později.

Podle okolností pošlu později podklady pro další témata.

Způsoby datování: https://wikisofia.cz/wiki/Zp%C5%AFsoby_datov%C3%A1n%C3%AD

Letopočty https://kalendar.beda.cz/ruzne-letopocty - chybí letopočty od stvoření světa, viz wikisofie, event. doplním později

začátky roku https://kalendar.beda.cz/ruzne-zacatky-roku

Římské datování: https://kalendar.beda.cz/rimske-datovani

S pozdravem

Marie Bláhová

Římské datování – příklady k převádění:

 

1/ Anno Domini MCCXXV, III nonas aprilis

2/ Anno Domini 1278, V nonas julii

3/ Anno Domoini MCCL, III Idus Martii

4/ Anno Domini MCLXXXXVIIII, IV idus septembris

5/ Anno Domini MCLXVIIII, V kalendas februarii

6/ Anno Domini MCCXXXXIIII, III kalendas mai

7/ Anno domini MCCXXXVII, VI kalendas aprilis

8/ Anno Domini DCCCCLXXIX, V kalendas martii

9/ Anno Domini DCCCCLXXX, V kalendas martii

10/ Coelestinus III. papa …. Datum Laterani II idus aprilis, pontificatus nostri anno II.

11/ Coelestinus III papa …  Datum Laterani VII kalendas augusti, pontificatus nostri anno septimo

12/ Coelestinus II. episcopus …. Datum Laterani VII idus augusti, pontificatus nostri anno septimo

13/ Honorius III., papa …. Datum Laterani XIII kalendas aprilis, pomtificatus nostri annp nono

14/ Actum in Znoim, ano incarnationis dominice millesimo CCoXXoVIo, ondictione XIIII, XIII kalendas octobris

15/ Wenceslaus, Dei gratia rex Bohemorum …. Datum Pragae, anno incarnationis Domini MCCXXVIII, VIII kalendas augusti, anno consecrationis nostre I

16/ Otaker qui et Primuzl Dei gratia Bohemorum rex tertius …. Acta sunt hec anno incarnationis Dominice MoCCoIIIo, epacta VI concurrente II indictione VII … VIII kalendas Mai

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020