FilozofickáfFakulta

OPPA

Informace pro uživatele

 Publikované studijní materiály byly zpracovávány v letech 2009 až 2011 v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA), prioritní osa Modernizace počátečního vzdělávání.

Cíl projektu spočíval jednak v rozšíření nabídky studijních programů v rámci oboru o studijní program Veřejná správa a spisová služba, jednak v přípravě studijních opor pro výuku předmětů v rámci studia archivnictví a pomocných věd historických.

Poté, co skončila podpora online verze, byly opory delší dobu nepřístupné. Nyní je zpřístupňujeme v offline verzi. Zároveň upozorňujeme, že ne všechny internetové odkazy jsou stále funkční, uvedená literatura zachycuje rovněž stav k roku 2011, takže je třeba mít na paměti, že od té doby vyšla řada zajímavých edic a literatury.

Postupně budou připojovány dodatky s aktualizovanými informacemi k jednotlivým předmětům. Vzhledem k tomu, že do původního webu nelze zasahovat, budou dodatky zveřejňovány formou odkazů na této stránce.

 (24. března 2020)

VSTOUPIT do materiálů OPPA

Doplňky k jednotlivým předmětům:

Chronologie: 1

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021