FilozofickáfFakulta

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Vážení badatelé,

Od 20. dubna 2020 umožníme omezený přístup do badatelny archivu UK v naléhavých případech pro badatele, jimž uzavření badatelny brání v dokončení neodkladných výzkumných úkolů. Zpřístupnění archiválií a přístup do badatelny bude možný jen na základě zvláštní žádosti adresované na mail alena.homolkova@ruk.cuni.cz a v kopii na udauk@ruk.cuni.cz. O přístup do badatelny mohou žádat jen badatelé, kteří jsou zaměstnanci vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a paměťových institucí s vědeckým charakterem, nebo studenty vysokých škol, kteří dokončují svoji kvalifikační práci.

Vedle identifikace archiválií, které chcete zpřístupnit, musí žádost obsahovat účel a prioritu zpřístupnění s možností ověření (název a termín ukončení grantu s kontaktem na řešitele; název a termín odevzdání studie s kontaktem na vydavatele, název a termín odevzdání kvalifikační práce s kontaktem na školitele). Po vyhodnocení žádosti Vás zkontaktuje pracovnice badatelny, která Vám nabídne volný termín návštěvy badatelny. Termín bude vždy rezervován jen pro jednoho badatele, který bude v badatelně sám. Při vstupu a celém pobytu v badatelně musí mít badatel nasazenu roušku a vlastní jednorázové rukavice, osoby s příznaky respiračních onemocnění nebudou vpuštěny. Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem. Pokud se do badatelny v rezervovaném termínu bez omluvy nedostavíte, nebude Vám studium v badatelně až do odvolání veškerých omezení umožněno.

Dovolujeme si upozornit, že na umožnění přístupu k archiváliím v badatelně Archivu UK po dobu platných omezení není nárok, proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti (ať už z důvodu vyčerpání dostupných volných termínů či vyhodnocení žádosti jako neprioritní) není odvolání.

Aktuality

Dobrý den,

Děkuji za zaslání témat Vašich proseminárních prací. Jak...

17. Březen 2020

Milí kolegové,

protože není zřejmé, kdy se uvidíme, posílám Vám alespoň odkazy na...

17. Březen 2020