FilozofickáfFakulta

CFA: Zvláštní cena Platformy CEFRES 2020 za nejlepší článek (publikovaný v angličtině nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd

FA: CEFRES Platform Award for the best article in HSS, published in English or in French 

Deadline for sending your application: April 26, 2020
Prize amount: 9.261 CZK
Official award ceremony: June 24, 2020
Address for sending applications: platformaward@cefres.cz

This award is included within the Jacques Derrida Award organized by the French Embassy in the Czech Republic and Mgr. Karel Janeček, PhD., MBA, which rewards the best PhD research work in SHS the Czech Republic. Young researchers from all disciplines in social sciences and humanities from the Czech Republic may apply to the CEFRES Platform special award, whatever the topic of their research may be.

Find more information on our website.

------------------------

CFA: Zvláštní cena Platformy CEFRES 2020 za nejlepší článek (publikovaný v angličtině nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd

Uzávěrka pro podání přihlášek: 26. dubna 2020
Odměna: 9 261 Kč
Slavnostní udělení ceny: 24. června 2020
Kontakt: 
platformaward@cefres.cz

Tato cena je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd. O tuto cenu se mohou ucházet mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv.

Více informací naleznete na našem webu.

CEFRES

French Research Centre in Social Sciences and Humanities

UMIFRE 13, USR 3138, CNRS-MEAE

Na Florenci 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic

tel.: +420 224 921 400

http://www.cefres.cz

https://www.facebook.com/cefres

Aktuality

There are not any news