FilozofickáfFakulta

Akce pořádané katedrou

Aktivity katedry PVHAS jsou poměrně pestré. Některé z nich členové katedry sami organizují, to jsou např. každoroční exkurze do zahraničí, během nichž navštěvujeme spřátelná univerzitní pracoviště, zajímavé archivy či obdobné paměťové instituce. Studenti našich oborů se pravidelně účastní nejrůznějších oborových studentských soutěží a připsali si v nich i celou řadu úspěchů. Naše katedra se také může pochlubit i celou řadou absolventů, kteří působí v oboru archivnictví a PVH i mimo něj. To nejzajímavější z těchto aktivit prezentujeme pod jednotlivými odkliky této části webu.

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021