Filozofická Fakulta

Vyučující


   
Profesoři  
   
Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc.

St 10.45-11.30

+dle dohody

 

214 HB marie.blahova@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Út 11.00-12.00

213 HB

hana.patkova@ff.cuni.cz

Emeritní profesoři      

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 dle dohody 214 HB

ivan.hlavacek@ff.cuni.cz

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

 
Docenti    

 

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

St 13.30-15.30

213 HB

zdenek.hojda@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

dle dohody

213 HB ivana.ebelova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Po 17.30-18.30

+ dle dohody

213 HB

doc.Sousa@seznam.cz

Odborní asistenti    

 

 Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Po 14.30-15,30

+ dle dohody

213 HB

jan.dobes@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 

Út 10.00-10.45

213 HB

mlastep@seznam.cz

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

Čt 14.50-15.50

213 HB

woitschovaklara@seznam.cz

PhDr. Milada Sekyrková, CSc.

dle dohody

213 HB
milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz
     

 

Externí vyučující      

PhDr. Helena Hasilová

(Jazykové centrum FF UK)

   

helena.hasilova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

(Ústav řeckých a latinských studií)

   

jan.kalivoda@ff.cuni.cz

 

Doc. RNDr. Ing. Michal Ďurovič

(Národní archiv, 10. oddělení: Oddělení péče o fyzický stav archiválií)

   

michal.durovic@nacr.cz

 

PhDr. Olga Fejtová

(Archiv hlavního města Prahy)

   

olga.fejtova@cityofprague.cz

 

PhDr. Jan Kahuda, PhD.

(Národní archiv, 6. oddělení: Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek)

   

jan.kahuda@nacr.cz

 

Doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc.

(Ústav dějin umění AV ČR)

   

rohacek@udu.cas.cz

 

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

(Historický ústav AV ČR)

   

semotanova@hiu.cas.cz

 

PhDr. Eduard Šimek, CSc.

(Národní muzeum)

   

simeked@seznam.cz

 

Aktuality

 Náhradní hodiny budou vypsány ve zkouškovém období.

16. Listopad 2018