Filozofická Fakulta

Vyučující

JménoKonzultaceMístnostEmail
Profesoři  LS 2017/2018
   
Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc.

17. 5. - 9-10 h 4. 6. - 15-16 h

21. 6. - 9-10 h

2. 7. - 11-12 h

214 HB marie.blahova@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

út 10,00 - 11,00 

213 HB

hana.patkova@ff.cuni.cz

Emeritní profesoři      

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 dle dohody 214 HB

ivan.hlavacek@ff.cuni.cz

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

 dle dohody 213 HB

zdenka.hledikova@ff.cuni.cz

Docenti    

 

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

st 14,00 - 15,45

+ dle dohody

213 HB

zdenek.hojda@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

čt 13,00 - 14,00

+ dle dohody

213 HB ivana.ebelova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

po 16,30 - 17,30

213 HB

doc.Sousa@seznam.cz

Odborní asistenti    

 

 Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

po 14,30 - 15,30

213 HB

 jan.dobes@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 

st 9,45 - 10,45

+ dle dohody

213 HB

 mlastep@seznam.cz

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

čt 16,30 - 17,30

+ dle dohody

213 HB

woitschovaklara@seznam.cz

PhDr. Milada Sekyrková, CSc.

út 10,45 - 12,00

213 HB
milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz
     

 

Externí vyučující      

PhDr. Helena Hasilová

(Jazykové centrum FF UK)

   

helena.hasilova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

(Ústav řeckých a latinských studií)

   

jan.kalivoda@ff.cuni.cz

 

Doc. RNDr. Ing. Michal Ďurovič

(Národní archiv, 10. oddělení: Oddělení péče o fyzický stav archiválií)

   

michal.durovic@nacr.cz

 

PhDr. Olga Fejtová

(Archiv hlavního města Prahy)

   

olga.fejtova@cityofprague.cz

 

Mgr. Eva Chodějovská, PhD.

(Historický ústav AV ČR)

   

 

chodejovska@hiu.cas.cz

 

 

PhDr. Jan Kahuda, PhD.

(Národní archiv, 6. oddělení: Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek)

   

jan.kahuda@nacr.cz

 

Doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc.

(Ústav dějin umění AV ČR)

   

rohacek@udu.cas.cz

 

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

(Historický ústav AV ČR)

   

semotanova@hiu.cas.cz

 

PhDr. Eduard Šimek, CSc.

(Národní muzeum)

   

simeked@seznam.cz

       
       
Interní doktorandi      
Ing.Bc. Ilona Adamírová    

staruska@seznam.cz

Mgr. Tereza Daňková     t.dankova@volny.cz
PhDr. Zlata Gersdorfová     Zlata.Gersdofova@seznam.cz
Mgr. Pavla Hasilová     Pavla.Kotsmidova@seznam.cz
Mgr. Pavel Holub     holubpavel@centrum.cz
Mgr. Jitka Močičková     jitka.mareckova@gmail.com
Mgr. Radka Tibitanzlová     radka.tibitanzlova@centrum.cz
Mgr. Helena Vetráková    

helena.mor@seznam.cz

Mgr. Kateřina Wágnerová    

wagnerova.katerina@centrum.cz

Mgr. Lenka Žehrová     z.lenicka@centrum.cz
     

 

Aktuality

17. 5.     9-10 h

4. 6.      ...

14. Květen 2018