FilozofickáfFakulta

Vyučující

Členové katedry

(aktuální konzultační hodiny naleznete na elektronické nástěnce a na dveřích č. 213)

Profesoři    
Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc. 214 HB marie.blahova@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 213 HB hana.patkova@ff.cuni.cz
Emeritní profesor    
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 214 HB ivan.hlavacek@ff.cuni.cz
Docenti    
Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 213 HB ivana.ebelova@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 213 HB zdenek.hojda@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 213 HB mlastep@seznam.cz
Doc. Jiří Šouša, CSc. 213 HB doc.Sousa@seznam.cz
Odborní asistenti    
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 213 HB jan.dobes@ff.cuni.cz
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 213 HB woitschovaklara@seznam.cz
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 213 HB
milada.sekyrkova@ruc.cuni.cz

 

Externí vyučující

 
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. / Ústav českého jazyka FF UK  
PhDr. Helena Hasilová / Jazykové centrum FF UK  
Mgr. Petr Švarný / Katedra logiky FF UK  
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. / Národní archiv
 
Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. / Archiv hl. m. Prahy
 
Mgr. Daniela Brádlerová / Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i.  
Mgr. Jiří Moravec / Právnická fakulta UK  
PhDr. Eduard Šimek, CSc. / Národní muzeum  
PhDr. Jiří Roháček / Ústav dějin umění Av ČR, v. v. i.  

 

Aktuality

Výzýváme tímto studenty, kteří...

05. Září 2019

Dopolední program je určen pro všechny nově přijaté studenty obou oborů (Archivnictví a PVH i...

03. Září 2019

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. Červenec 2019