FilozofickáfFakulta

Vyučující

Členové katedry

(aktuální konzultační hodiny naleznete na elektronické nástěnce a na dveřích č. 213)

Profesoři    
Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc. 214 HB marie.blahova@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 213 HB hana.patkova@ff.cuni.cz
Emeritní profesor    
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 214 HB ivan.hlavacek@ff.cuni.cz
Docenti    
Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 213 HB ivana.ebelova@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 213 HB zdenek.hojda@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 213 HB mlastep@seznam.cz
Doc. Jiří Šouša, CSc. 213 HB doc.Sousa@seznam.cz
Odborní asistenti    
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 213 HB jan.dobes@ff.cuni.cz
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 213 HB woitschovaklara@seznam.cz
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 213 HB
milada.sekyrkova@ruc.cuni.cz

 

Externí vyučující

 
Prof. Ing. Ivana Boháčková, Ph.D. / Provozně ekonomická fakulta ČZU bohackiv@pef.czu.cz
PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. / Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i. info
bradlerova@mua.cas.cz
Ing. Jiří Čermák, Ph.D. / Provozně ekonomická fakulta ČZU jcermak@pef.czu.cz
PhDr. Eva Drašarová / Národní archiv Eva.Drasarova@nacr.cz
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. / Ústav českého jazyka FF UK info
robert.dittmann@ff.cuni.cz
Doc. RNDr. Michal Ďurovič, Ph.D. / Fakulta chemické technologie ČVUT Michal.Durovic@vscht.cz
Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. / Archiv hlavního města Prahy info
Olga.Fejtova@praha.eu
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. / Jazykové centrum FF UK info
helena.hasilova@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. / Národní archiv
Jan.Kahuda@nacr.cz
PhDr. Jan Kalivoda / Ústav řeckých a latinských studií FF UK Jan.Kalivoda@ff.cuni.cz
Mgr. Jiří Koubek, Ph.D. / Ústav politologie FF UK
ji.koubek@gmail.cz
JUDr. David Kryska, Ph.D. / Právnická fakulta UK
kryska@prf.cuni.cz
Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. / Evangelická teologická fakulta UK kubin@etf.cuni.cz
Mgr. Vít Lederer, Ph.D. / Právnická fakulta UK lederer@prf.cuni.cz
Mgr. Jitka Močičková / Historický ústav AV ČR, v. v. i. jitka.mocickova@gmail.com
Mgr. Marek Moravec / Právnická fakulta UK moravecmarek@seznam.cz
Ing. Hana Paulusová / Národní archiv hana.paulusova@nacr.cz
Mgr. Radek Pokorný / Filozogfická fakulta UHK poky.radek@volny.cz
Mgr. Eva Richter, Ph.D. / Katedra sociologie FF UK eva.richter@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Jiří Roháček / Ústav dějin umění Av ČR, v. v. i. info
rohacek@udu.cas.cz
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. / Právnická fakulta UK Skrejpkova@seznam.cz
Mgr. Zbyšek Stodůlka / Národní archiv Zbysek.Stodulka@nacr.cz
PhDr. Eduard Šimek, CSc. / Národní muzeum simeked@seznam.cz
Mgr. Karolina Šimůnková / Národní archiv Karolina.Simunkova@nacr.cz
Mgr. Martin Šisler / Národní archiv Martin.Sisler@nacr.cz
Mgr. Petr Švarný / Katedra logiky FF UK petr.svarny@ff.cuni.cz
PhDr. Michal Wanner, Ph.D. / MV ČR michal.wanner@mvcr.cz

 

Aktuality

a) Sluzbu swu wzkazuge[m] Czti hodny Knieze a Pane Kmotrze nass zwlastie mily byste zd[ra]wii/...

10. Květen 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

chtěl bych vás upozornit, že dnešním dnem (4. května) se...

04. Květen 2021

A] Ciuitas Hradistko contin[et] xii/ lan[eos] solue[n]tes a[nnuat]im p[er] vna[m] sex[agenam]/ p...

29. Duben 2021