FilozofickáfFakulta

Knihovna

Knihovna katedry PVHAS obsahuje knihy a periodika s tématikou oborů pomocný věd historických a historie. Kromě českých jsou zastoupeny i publikace v německém, anglickém, italském a ruském jazyce. Fond má rozsah přibližně 15000 jednotek. 

Aktuální výpůjční hodiny naleznete na elektronické nástěnce a na dveřích č. 213.

Informace ohledně doby výpůjček a dalších služeb naleznete také na tomto odkazu:

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/hlavni-budova-ff-uk-nam-jana-palacha-2/knihovna-katedry-pomocnych-ved-historickych-a-archivniho-studia/


Aktuality

Vážené studentky a studenti, podařilo se mi na úterky sjednat učebnu pro povinně...

27. Únor 2020

Dne 28.2. v 10:30, místnost 215. V rámci přednášky budou studenti seznámeni s aktuálními...

25. Únor 2020