FilozofickáfFakulta

Druhy studia

Studium oboru archivnictví a pomocné vědy historické je možno v současné době studovat v bakalářském a v navazujícím magisterském studiu. Studium je možno završit doktorským studiem oboru pomocné vědy historické.

Informace o aktuálních studijních programech a jejich charakteristiku naleznete na stránkách FF UK.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívá soudobé poznatky a metody; obsahuje rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je 3 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.)

  • Absolvent bakalářského studia Archivnictví a pomocné vědy historické je vybaven  poznatky moderní archivní teorie a praxe, dějin správy,  získá rovněž obecnou orientaci v  pomocných vědách historických a základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby. Získané vzdělání může uplatnit ve všech typech archivů zpracovávajících a uchovávajících moderní materiál, ve spisovnách, v úřadech a institucích státní správy, v muzeích a dalších kulturně historických institucích, rovněž v cestovním ruchu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

  • Absolvent magisterského studia oboru Archivnictví a pomocné vědy historické je vybaven dobrou znalostí pomocných věd historických, archivní teorie i praxe a dějin správy pro práci s archivním materiálem  všech typů, pro edice historických pramenů a odbornou práci s písemnými historickými prameny. Získané vzdělání může uplatnit  ve všech typech archivů, ve státní správě, v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích,  případně v nakladatelstvích a redakcích historické literatury.

DOKTORSKÉ STUDIUM

  • Absolvent doktorského studia  oboru Pomocné vědy historické má podrobný přehled o nejnovějších vědeckých výsledcích disciplin pomocných věd historických a dějin správy, které je schopen aplikovat ve specializovaných oblastech výzkumu pomocných věd historických, písemné kultury a nauky o pramenech. Získané vzdělání může uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních ústavech, na vysokých školách, rovněž jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích.

Aktuality

 

V pátek 27. září 2019 od 9.30 proběhne v místnosti P215 informační a seznamovací...
22. Červenec 2019